Аннотації

Автор(и):
О.К. Гревцев О.В. Геращенко, канд. техн. наук
Автор(и) (англ)
Grevtsev O.K., Gerashchenko O.V.
Дата публікації:

22.04.2015

Анотація (укр):

Отримане точне розв’язання диференціальних рівнянь теорії пружності для полого диска змінної товщини при осесиметричному навантаженні на його внутрішні і зовнішні криволінійні поверхні. Формули для напружень отримані вперше і дозволяють визначити їх величину у будь- якій точці розглянутого тіла обертання. При цьому бічна поверхня та поверхня полості диска може мати будь-який профіль.

Анотація (рус):

Получено точное решение диференциальных уравнений теории упругости для полого диска переменной толщины при осесимметричном нагружении его внутренних и внешних криволинейных поверхностей. Формули для напряжений получены впервые и позволяют определить их величину в любой точке рассматриваемого тела обертання. При этом боковая поверхность и поверхность полости диска может иметь произвольный профиль.

Анотація (англ):

It was recieved an exact solution of differential equations of the theory of elasticity for hollow disk with variable thickness under axially symmetric loading of its internal and external curvilinear surfaces. Formulas of stress were recieved for a first time. These formulas allow to determine stress value at any point of the examined body of revolution. Meanwhile the side face and surface of disk cavity may have an arbitrary section.

Література:

  1. Тимошенко С.П., Гудьер Дж. Теория упругости. – М.: Наука, 1979. – 560 с.
  2. Тимошенко С.П. Курс теории упругости. – К.: Наукова думка, 1972. – 501 с.
  3. Ван Цзи-де. Прикладная теория упругости. – М.: Физматгиз, 1959. – 400 с.