Аннотації

Автор(и):
В.А. Баженов, О.І. Гуляр, С.О. Пискунов, О.О. Криль, Д.В. Богдан
Автор(и) (англ)
Bazhenov V., Gulyar A., Piskunov S., Shkril’ А., Bogdan D.
Дата публікації:

18.05.2015

Анотація (укр):

Розглянута реалізація методики визначення J-інтеграла модифікованим методом реакцій в призматичних тілах з поперечними тріщинами на прикладі дослідження тріщиностійкості лопатки газової турбіни.

Анотація (рус):

Рассмотрена реализация методики определения J-интеграла методом реакций в призматических телах с поперечными трещинами на задаче по определению трещиностойкости лопатки газовой турбины.

Анотація (англ):

An implementation of the procedure for J-integral estimation by the method of reactions in prismatic bodies with transversal cracks was considered for the problem of determining crack growth resistance of the gas turbine blade.

Література:

  1. Баженов В.А., Гуляр О.І., Пискунов С.О., Сахаров О.С., Шкриль О.О. Особливості визначення J–інтеграла для дискретних моделей метода скінченних елементів// Опір матеріалів і теорія споруд, No 77, 2005, С.43–64
  2. Баженов В.А., Гуляр О.І., Пискунов С.О., Сахаров О.С., Шкриль ОО.,БогданД.В. Ефективність методу реакцій для призматичних тіл з поперечними тріщинами// Опір матеріалів і теорія споруд, No 87, 2011, С.3–12
  3. Баженов В.А., Пискунов С.О., Сахаров О.С., Шкриль О.О. Богдан Д.В. Ефективність визначення J-інтеграла в задачах пружнопластичного деформування// Опір матеріалів і теорія споруд.– К.: КНУБА, 2010.- Вип. 86.- С. 3-17.
  4. Напіваналітичний метод скінченних елементів в задачах руйнування просторових тіл: Монографія / В.А. Баженов, О.І. Гуляр, С.О. Пискунов, О.С. Сахаров. – К.: КНУБА, 2005. – 298 с.
  5. Баженов В.А., Гуляр А.И., Пискунов С.О., Шкрыль А.А. Определение ресурса лопатки газовой турбины в условиях ползучести на основе континуальной механики разрушения // Проблемы прочности. – 2006. – No4. – С. 87-93.
  6. Механика разрушения и прочность материалов. Справочное пособие, в 4-х томах / под ред. Панасюка В.В. - Киев: Наукова думка, 1988: т. 3 Характеристики кратковременной трещиностойкости материалов и методы их определения / Ковчик С.Е., Морозов Е.М., 1988 - 436с.