Аннотації

Автор(и):
Гуляр О.І., Сахаров О.С., Шкриль О.О., Максим'юк Ю.В.
Автор(и) (англ)
Guliar A.І., Sakharov О.O., Shkryl' O.O., Maksymiuk Y.V
Дата публікації:

06.07.2011

Анотація (укр):

Виконане чисельне обґрунтування можливостей розв’язання двовимірних задач механіки руйнування при фізично та геометрично нелінійному деформуванні та для тіл обертання при використанні модифікованого методу реакцій.

Анотація (рус):

Выполнено численное обоснование возможностей решения двумерных задач механики разрушения при физически и геометрически нелинейном деформировании и для тел вращения при использовании модифицированного метода реакций.

Анотація (англ):

The numeral ground of possibilities of decision two-dimensional fracture mechanics problems for physically and geometrically nonlinear deformation and bodies of rotation using of the modified reactions method has been made.

Література:

  1. Баженов В.А., Гуляр О.І., Пискунов С.О., Сахаров О.С., Шкриль О.О. Особливості визначення J–інтеграла в дискретних моделях метода скінченних елементів. – Опір матеріалів і теорія споруд. 2005. No 76. – С. 86-97.
  1. Гуляр О.І., Пискунов С.О., Сахаров О.С., Максим'юк Ю.В. Визначення J-iнтеграла при скінченноелементному розв’язанні задач змішаного руйнування // Опір матеріалів і теорія споруд. 2008. No 82 – С.109-123.
  2. Морозов Е.М., Никишков Г.П. Метод конечных элементов в механике разрушения. – М.: “Наука”, 1980. – 256 с.