ВИКОРИСТАННЯ КОНЦЕПЦІЇ J–ІНТЕГРАЛА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВЕЛИЧИН КОЕФІЦІЄНТІВ ІНТЕНСИВНОСТІ НАПРУЖЕНЬ ДЛЯ КОРПУСА РЕАКТОРА ВВЕР-1000 ПРИ АВАРІЙНОМУ ОХОЛОДЖЕННІ

Заголовок (російською): 
ПРИМЕНЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ J– ИНТЕГРАЛА К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ВЕЛИЧИН КОЭФФИЦИЕНТОВ ИНТЕНСИВНОСТИ НАПРЯЖЕНИЙ ДЛЯ КОРПУСА РЕАКТОРА ВВЭР-1000 ПРИ АВАРИЙНОМ ОХЛАЖДЕНИИ
Заголовок (англійською): 
APPLICATION OF THE J–INTEGRAL CONCEPTION TO EVALUATION OF STRESS INTENSITY FACTORS FOR THE WWER-1000 RPV UNDER SIMULATED EMERGENCY COOLING REGIME
Автор(и): 
С.В. Кобельський, канд. техн. наук
Автор(и) (англ): 
Kobelsky S.V.
Анотація (укр): 
Для характерного режиму аварійного охолодження корпуса реактора ВВЕР-1000 проаналізовано результати визначення коефіцієнтів інтенсивності напружень з використанням концепції J–інтеграла на сітках скінченних елементів різної густини.
Анотація (рус): 
Для характерного режима аварийного охлаждения корпуса реактора ВВЭР-1000 проанализированы результаты определения коэффициентов интенсивности напряжений с использованием концепции J–интеграла на сетках конечных элементов различной густоты.
Анотація (англ): 
Results of numerical evaluation of stress intensity factors using the J-integral conception are being analyzed for the finite element meshes of various densities.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Опір матеріалів і теорія споруд. 2013. No 91
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
22 April 2015
Номер збірника: 
Литература: 
  1. МТ-Д.0.03.391-09. Методика оценки прочности и ресурса корпусов реакторов ВВЭР в процессе эксплуатации. – Киев, 2009. – 50 c.
  2. РД ЭО 0606-2005. Методика расчёта на сопротивление хрупкому разрушению корпусов реакторов АЭС с ВВЭР (МРКР – СХР – 2004). – СПб.; М., 2004. – 65 с.
  3. Чирков А.Ю. Смешанная схема метода конечных элементов для решения краевых задач теории упругости и малых упругопластических деформаций. – К.: Изд–во Ин–та пробл. прочности, 2003. – 250 с.
  4. Кобельський С.В. Чисельний аналіз просторових задач теорії тріщин на основі змішаної схеми метода скінчених елементів. - Опір матеріалів і теорія споруд: Науково-технічний збірник. – Вип. 88. – К.: КНУБА, 2011. – С. 147-156.
  5. Кобельський С.В. Аналіз змішаних скінченних елементів стосовно задач пружно- пластичного деформування та механіки руйнування. - Опір матеріалів і теорія споруд: Науково-технічний збірник. – Вип. 89. – К.: КНУБА, 2012. – с.131-142.
  6. Черепанов Г.П. Механика хрупкого разрушения. – М.: Наука, 1974.– 640 с.
  7. deLorenzi H.G. On the energy release rate and the J-integral for 3-D crack configurations. – Int. Journ. of Fracture 19 (1982). – P.182-193.
  8. Вычислительные методы в механике разрушения / Под ред. С. Атлури. – М.: Мир, 1990. – 392 с.