КОМП’ЮТЕРНЕ ТЕСТУВАННЯ ПРИ КОНТРОЛІ РІВНЯ ЗНАНЬ З БУДІВЕЛЬНОЇ МЕХАНІКИ

Заголовок (російською): 
КОМПЬЮТЕРНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ПРИ КОНТРОЛЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ ПО СТРОИТЕЛЬНОЙ МЕХАНИКЕ
Заголовок (англійською): 
COMPUTER-BASED TESTING AT THE CONTROL OF KNOWLEDGE IN STRUCTURAL MECHANICS
Автор(и): 
Г.М. Іванченко, О.В. Шишов
Автор(и) (англ): 
Ivanchenko G.M., Shishov O.V.
Анотація (укр): 
Проаналізовано досвід кафедри будівельної механіки Київського національного університету будівництва і архітектури у використанні комп’ютерних технологій перевірки рівня знань студентів будівельного факультету для поточного і модульного контролю з будівельної механіки.
Анотація (рус): 
Проанализирован опыт кафедры строительной механики Киевского национального университета строительства и архитектуры в использовании компьютерных технологий проверки уровня знаний студентов строительного факультета для текущего и модульного контроля по строительной механики.
Анотація (англ): 
The experience of Structural Theory chair of the Kyiv National University of Construction and Architecture was analyzed in the computer technologies use of Student Achievement Test of construction department for current and module control in Structural Theory.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
18 May 2015
Номер збірника: 
Литература: 
  1. Баженов В.А., Іванченко Г.М., Шишов О.В. Розрахункові вправи. Задачі. Комп’ютерне тестування – К.: Каравела, 2007. – 344 с.
  2. Баженов В.А. Будівельна механіка. Комп’ютерний курс / Баженов В.А., Гранат С.Я., Шишов О.В – К.: ВІПОЛ, 1999. – 584 с.
  3. Баженов В.А. Будівельна механіка. Комп’ютерні технології / Баженов В.А., Перельмутер А.В., Шишов О.В – К.: Каравела, 2009. – 696 с.
  4. Журавель В.Ф. Рекомендована практика конструювання тестів професійної компетенції випускників вищих навчальних закладів / Журавель В.Ф. та ін. За загал. ред. Ю.В. Сухарнікова. – К.: Аграрна освіта, 2000. – 38 с.