ЕФЕКТИВНІСТЬ МОМЕНТНОЇ СХЕМИ СКІНЧЕНИХ ЕЛЕМЕНТІВ (МССЕ) В ЗАДАЧАХ ЗГИНУ ТА З КОНЦЕНТРАТОРАМИ НАПРУЖЕНЬ

Заголовок (російською): 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ МОМЕНТНОЙ СХЕМЫ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ (МСКЭ) В ЗАДАЧАХ ИЗГИБА И С КОНЦЕНТРАТОРАМИ НАПРЯЖЕНИЙ
Заголовок (англійською): 
EFFICIENCY OF MOMENT FINITE ELEMENT SCHEMES (MFES) IN PROBLEMS BENDING AND WITH STRESS CONCENTRATORS
Автор(и): 
Гуляр О.І., Пискунов С.О., Солодей І.І., Максим'юк Ю.В.
Автор(и) (англ): 
Guliar A.І., Solodey I.I., Maksymiuk Y.V., Syzevych B.I.
Анотація (укр): 
Розглянуті вісесиметричний і плоский скінченні елементи загального вигляду та їх модифікації із визначенням механічних і геометричних параметрів в центрах СЕ на базі фізичних компонент тензорів напружень та деформацій у поєднанні з моментною схемою скінченного елемента. На основі чисельних досліджень показана їх ефективність порівняно із скінчено-елементною (СЕМ) базою SCAD при розрахунку масивних і тонкостінних тіл в задачах згину та при наявності концентраторів напружень.
Анотація (рус): 
На основе численных исследований показана эффективность МСКЭ сравнению с конечно элементной базой SCAD при расчете массивных и тонкостенных тел при наличии изгиба и концентраторов напряжений.
Анотація (англ): 
Based on numerous studies, the effectiveness of MFES compared with finite element SCAD base when calculating the massive and thin-walled bodies in the presence of bending and stress concentrators.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Опір матеріалів і теорія споруд. 2012. No 89
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
02 November 2015
Номер збірника: 
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Литература: 
1. Баженов В.А. Матриця жорсткості і вектор вузлових реакцій скінченного елемента для розв’язання просторових задач термов’язкопружнопластичності НМСЕ / [ В.А. Баженов, С.О. Пискунов, І.І. Солодей та ін. ] // Опір матеріалів і теорія споруд. – 2005. – Вип. 76. – С. 3–26.2. Баженов В.А. Напіваналітичний метод скінчених елементів в задачах руйнування простових тіл [ В.А. Баженов, О.І. Гуляр, С.О. Пискунов, О.С. Сахаров ] // КНУБА, 2005, 298с.3. Сахаров А. С. Метод конечных элементов в механике твердых тел / А. С. Сахаров, В. Н. Кислоокий, В. В. Киричевский. – К. : Вища шк., 1982. – 480 с.