МОДИФІКОВАНИЙ ВАРІАНТ МЕТОДА РЕАКЦІЙ В ДВОВИМІРНИХ ЗАДАЧАХ МЕХАНІКИ РУЙНУВАННЯ

Заголовок (російською): 
МОДИФИЦИРОВАННЫЙ ВАРИАНТ МЕТОДА РЕАКЦИЙ В ДВУМЕРНЫХ ЗАДАЧАХ МЕХАНИКИ РАЗРУШЕНИЯ
Заголовок (англійською): 
MODIFIED VARIANT OF REACTIONS METHOD FOR TWO-DIMENSIONAL FRACTURE MECHANICS PROBLEMS
Автор(и): 
Гуляр О.І., Сахаров О.С., Шкриль О.О., Максим'юк Ю.В.
Автор(и) (англ): 
Guliar A.І., Sakharov О.O., Shkryl' O.O., Maksymiuk Y.V
Анотація (укр): 
Виконане чисельне обґрунтування можливостей розв’язання двовимірних задач механіки руйнування при фізично та геометрично нелінійному деформуванні та для тіл обертання при використанні модифікованого методу реакцій.
Анотація (рус): 
Выполнено численное обоснование возможностей решения двумерных задач механики разрушения при физически и геометрически нелинейном деформировании и для тел вращения при использовании модифицированного метода реакций.
Анотація (англ): 
The numeral ground of possibilities of decision two-dimensional fracture mechanics problems for physically and geometrically nonlinear deformation and bodies of rotation using of the modified reactions method has been made.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Опір матеріалів і теорія споруд. 2011. No 88
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
06 July 2011
Номер збірника: 
Литература: 
  1. Баженов В.А., Гуляр О.І., Пискунов С.О., Сахаров О.С., Шкриль О.О. Особливості визначення J–інтеграла в дискретних моделях метода скінченних елементів. – Опір матеріалів і теорія споруд. 2005. No 76. – С. 86-97.
  1. Гуляр О.І., Пискунов С.О., Сахаров О.С., Максим'юк Ю.В. Визначення J-iнтеграла при скінченноелементному розв’язанні задач змішаного руйнування // Опір матеріалів і теорія споруд. 2008. No 82 – С.109-123.
  2. Морозов Е.М., Никишков Г.П. Метод конечных элементов в механике разрушения. – М.: “Наука”, 1980. – 256 с.