СТІЙКІСТЬ КОЛИВАНЬ ЛОПАТЕЙ РОТОРІВ ВІТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК ПРИ СКЛАДНОМУ ОБЕРТАННІ

Заголовок (російською): 
УСТОЙЧИВОСТЬ КОЛЕБАНИЙ ЛОПАСТЕЙ РОТОРОВ ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ПРИ СЛОЖНОМ ВРАЩЕНИИ
Заголовок (англійською): 
VIBRATION STABILITY OF WIND POWER STATION ROTOR BLADES IN COMPOUND ROTATION
Автор(и): 
Гуляєв В.І., Гловач Л.В.
Автор(и) (англ): 
Gulyayev V.I., Glovach L.V.
Анотація (укр): 
Досліджуються нелінійні коливання лопатей вітроенергетичних установок, обумовлених силами інерції, які виникають при складному русі. Побудовані рівняння руху лопатей. Методами теорії стійкості періодичних процесів виконано аналіз біфуркаційних станів коливань.
Анотація (рус): 
Исследуются нелинейные колебания лопастей роторов ветроэнергетических установок, обусловленных возникающими при сложном движении силами инерции. Методами теории устойчивости периодических процессов выполнен анализ бифуркационных состояний колебаний.
Анотація (англ): 
A non-linear vibration of wind power station blades conditioned by inertia forces of compound movement is investigated. The blade motion equations are constructed. Through the use of the methods of periodic processes stability the analysis of the vibration bifurcation states is performed.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Опір матеріалів і теорія споруд. 2011. No 88
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
01 March 2011
Номер збірника: 
Литература: 
  1. Гайдайчук В.В., Носенко В.П. Компьютерное моделирование динамического поведения и прочности конструкций ветроэнергетических установок. // Промислове будівництво та інженерні споруди. – 2009. – No3. – С. 22 – 26.
  2. Перельмутер А.В., Микитаренко М.А. Башни для ветроэнергетических установок: тенденции развития. // Вісник Донбаської державної академії будівництва і архітектури. Будівельні конструкції. Будівлі та споруди. – 2001. – Вип. 5 (30). – С. 8 – 13.
  3. Гловач Л.В., Носенко В.П. Комп'ютерне моделювання динаміки лопатей вітроенергетичних установок. // Опір матеріалів і теорія споруд. – 2010. – No85. – С. 143 – 152.
  4. Гуляев В.И., Худолий С.Н. Колебания криволинейных закрученных лопастей при сложном вращении. // Проблемы прочности. – 2005. – 41, No4. – С. 126 – 132.
  5. Харитонов В.П. Автономные ветроэлектрические установки. – Москва, ГНУ ВИЭСХ, 2006. – 273 c.
  6. Миль М.Л. и др. Вертолеты (расчет и проектирование). Кн. 4. Аэродинамика. М.: Машиностроение, 1966. – 456 с.
  7. Михеев Р.А. Прочность вертолетов. – Москва, Машиностроение, 1984. – 280 c.