AНАЛІЗ ВПЛИВУ ПРОКЛАДКИ ТУНЕЛЮ У МІСТІ ХОШИМІН НА СУСІДНІ СПОРУДИ

Заголовок (російською): 
AНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ПРОКЛАДКИ ТОННЕЛЯ В ГОРОДЕ ХОШИМИН НА СОСЕДНИЕ СООРУЖЕНИЯ
Заголовок (англійською): 
ANALYSIS OF THE EFFECT OF THE HO CHI MINH CITY TUNNEL SETTLEMENT ON THE ADJACENT BUILDINGS
Автор(и): 
Нгуєн Ань Туан
Чан Дик Tінь
Нгуен Тхань Дат
Автор(и) (англ): 
Nguyen Anh Tuan
Tran Duc Chinh
Nguyen Thanh Dat
Ключові слова (укр): 
тунель, слабкий грунт, осадки, метод скінченних елементів
Ключові слова (рус): 
туннель, слабые грунты, осадки, метод конечных элементов
Ключові слова (англ): 
Tunnel, soft soil, settlement, Finite Element Method
Анотація (укр): 
В останні роки з розвитком потужних обчислювальних інструментів чисельні методи домінували в розрахунку проблем поверхневої деформації, викликаних туннелированием. Чисельні методи використовуються не тільки для прогнозування деформації грунту навколо тунелю, але і для всього процесу проектування та будівництва тунелів, включаючи моделювання процесу виїмки і будівництва тунелі між грунтом оболонкою тунелі, взаємним впливом між сусідніми тунелями, проникністю і ущільненням. Одним з найбільш точних чисельних методів є метод скінченних елементів (МСЕ). Метою даної роботи є дослідження впливу прокладки тунелю в слабкому грунті в районі Хошиміну. МСЕ, реалізований в програмі Plaxis 3D Tunnel, використовується для прогнозування зміщення грунту і аналізу впливу процесу тунелювання на сусідні споруди. Результати досліджень дозволяють визначити глибину прокладки тунеля і відстань між двома тунелями, які відповідають вимогам безпеки будівель.
Анотація (рус): 
В последние годы с развитием мощных вычислительных инструментов численные методы доминировали в расчете проблем поверхностной деформации, вызванных туннелированием. Численные методы используются не только для прогнозирования деформации грунта вокруг туннеля, но и для всего процесса проектирования и строительства туннелей, включая моделирование процесса выемки и строительства туннели между грунтом - оболочкой туннели, взаимным влиянием между соседними туннелями, проницаемостью и уплотнением. Одним из наиболее точных численных методов является метод конечных элементов (МКЭ). Целью данной работы является исследование влияния осадок при строительстве тоннелей в слабом грунте в районе Хошимина. МКЭ, реализованный в программе Plaxis 3D Tunnel, используется для прогнозирования смещения грунта и анализа влияния процесса туннелирования на соседние сооружения. Результаты исследований позволяют определить глубину прокладки туннеля и расстояние между двумя туннелями, которые соответствуют требованиям безопасности зданий.
Анотація (англ): 
In recent years, with the advent of powerful computing tools, numerical methods have prevailed to the problem of ground deformation induced by tunneling. Numerical methods are applied not only to the ground settlement prediction but also to the entire tunnel design procedures, including simulation of the excavation sequence and placing of the lining, soil - tunnel lining interaction, effects of nearby tunnels, seepage, and consolidation. One of the more refined numerical methods is the Finite Element Method (FEM). The paper is aimed at studying the effect of settlement of the Ho Chi Minh City Tunnel in soft soil condition on the nearby buildings. The Finite Element Method using Plaxis 3D Tunnel is introduced to predict the ground settlement and to analyse the settlement effect of the tunnel during construction on the surrounding buildings. The reasonable depth and distance between the two tunnels can be suggested for satisfy construction requirements.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Опір матеріалів і теорія споруд, 2017, номер 99
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Сопротивление материалов и теория сооружений, 2017, номер 99
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Strength of Materials and Theory of Structures, 2017, number 99
Мова статті: 
English
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
25 December 2017
Номер збірника: 
Університет автора: 
Hochiminh City University of Transport, Hochiminh City, Vietnam Academician of ABU Academy, Ukraine
References: 
[1] Attewell, P. B., Yeates, J. & Selby, A. R. 1986. Soil movements induced by tunnelling and their ef ects on pipelines and structures, Blackie and Son Ltd, UK.[2] JG Wang, SL Kong and CF Leung (2003), Twin tunnel induced ground settlement in soft soils.[3] L.V. Makopski (2004), Underground construction in urban area, Ha Noi.[4] Le Van Thuong et all, (1981), Principle of designing underground construction.[5] Paul Sweeney (2006), A study of interaction effects due to bored tunnels in clay, Massachuset Institute of Technology.