Порівняльний аналіз підсилення будівельних конструкцій (кладки, металевих конструкцій, залізобетону) з використанням FRP-матеріалів і традиційних методів при реконструкції

Заголовок (російською): 
Сравнительный анализ усиления строительных конструкций (кладки, металлических конструкций, железобетона) с использованием FRP-материалов и традиционных методов при реконструкции
Заголовок (англійською): 
Сomparative analysis of strengthening of building structures (masonry, metal structures, reinforced concrete) using FRP-materials and traditional methods during reconstruction
Автор(и): 
Руднєва I.
Автор(и) (англ): 
Rudnieva I.
Ключові слова (укр): 
методи підсилення, композитні матеріали, FRP-матеріали, кладка, металеві конструкції, залізобетон, напружено-деформований стан, обчислювальні методи, дефекти, пошкодження, реконструкція
Ключові слова (англ): 
methods of strengthening, composite materials, FRP-materials, masonry, metal structures, reinforced concrete, stress-strain state, computational methods, defects, damage, reconstruction
Анотація (укр): 
Побудовані в основному століття назад, історичні будівлі, а також більш сучасні будівлі минулого століття, які втратили несучу здатність, часто потребують відновлення та підсилення, особливо в сейсмічних районах і в регіонах з явищами просідання грунтів. Необхідність підсилення будівельних конструкцій в процесі експлуатації виникає головним чином через їх передчасного зносу в результаті технологічних й атмосферних впливів, різних пошкоджень та інших факторів. Традиційні методи підсилення ефективні, але в деяких випадках не підходять або не можуть застосовуватися. Прикладом є збільшення несучих конструкцій історичних будівель, збереження зовнішнього вигляду яких є визначальним фактором. У цьому випадку використання альтернативних методів з використанням FRP-матеріалів може бути виправдане. Знання причин дефектів і пошкоджень конструкцій дозволяє вибрати оптимальний варіант ремонту або підсилення. Метою дослідження є оцінка структурних характеристик композитних армованих елементів в більш широкому секторі збереження історичної, архітектурної та екологічної спадщини, а також в більш сучасних будівлях минулого століття, які втратили несучу здатність з фокусом на показники надійності і зовнішній вигляд конструкції. У статті описані і проаналізовані існуючі традиційні методи і альтернативні методи підсилення FRP-матеріалами (композитними матеріалами) таких будівельних конструкцій, як кам'яна або цегляна кладка, металеві конструкції, залізобетон. Також виконано розрахунок в програмному забезпеченні ABAQUS. Ці процедури підсилення будівельних конструкцій за допомогою FRP-матеріалів в Україні широко не використовуються через відсутність нормативної бази, яка б регулювала їх використання, а також тому, що ці матеріали відносно дорогі, в порівнянні з традиційними. У статті проаналізовані існуючі методи розрахунку і проектування підсилення конструкцій з використанням FRP-матеріалів. Розрахунок в програмному забезпеченні ABAQUS виконаний з висновками і рекомендаціями, заснованими на результатах розрахунку. Метою роботи було розгляд технології та аналіз переваг і недоліків кожного з методів підсилення, які слід використовувати при виборі ефективних рішень для підсилення будівельних конструкцій. На завершення була підтверджена необхідність подальших досліджень на цю тему.
Анотація (англ): 
The aim of the research is the evaluation of the structural performance of composite fibre-reinforced elements in the wider sector of the conservation of historical, architectonic and environmental heritage, as well the more contemporary buildings of the last century, which have lost of the bearing capacity focusing reliability indexes and the appearance of the structure. In the article was described and analyzed the existing traditional methods and the alternative methods of strengthening by FRP-materials (composite materials) such building structures as masonry, metal structures, reinforced concrete, and the computation in software ABAQUS. These procedures of strengthening building structures by FRP-materials in Ukraine are not widely used due to the lack of a regulatory framework that would regulate their use, as well because these materials are relatively expensive compared to the traditional ones. The article analyzed the existing methods of computation and design of the strengthening using FRP-materials, and the computation in software ABAQUS was performed with conclusions and recommendations based on results of the computation. The aim of the work was to review the technology and analyze the advantages and disadvantages of each of the strengthen methods that should be used when choosing effective solutions for strengthening building structures. In conclusion, the need for further study and researches was confirmed.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Опір матеріалів і теорія споруд, 2020, номер 105
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Сопротивление материалов и теория сооружений, 2020, номер 105
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Strength of Materials and Theory of Structures, 2020, number 105
Мова статті: 
English
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
27 November 2020
Номер збірника: 
Університет автора: 
Kyiv National University of Construction and Architecture 31, Povitroflotsky ave., Kyiv, Ukraine, 03037
Литература: 
[1] Eurocode 8 - Design of structures for earthquake resistance Part 3: Assessment and retrofitting of buildings. EN 1998-3:2004. European Committee for Standardisation (November 2004)[2] FIB bulletin 14. Externally bonded FRP reinforcement for RC structures. July 2001.[3] M.V. Priadko, I.M. Rudnieva, Yu.M. Priadko. Obstezhennia ta pidsylennia budivelnykh konstruktsii promyslovykh budivel: Navchalnyi posibnyk. – Kyiv: KNUBA, 2018. –  332 s.[4] Externally bonded FRP reinforcement for RC structures. Technical report on the Design and use of externally  bonded   fibre   reinforced  polymer  reinforcement   (FRP)   for   reinforced  concrete  structures.   The International Federation for Structural Concrete. CEB-FIP, July,  2001.[5] ACI 440.2R-08. Guide for the Design and Construction of Externally Bonded FRP Systems for Strengthening of Concrete Structures. Michigan: American Concrete Institute, ACI Committee 440: 2008, 76 p.[6] Design Manual «Seismic Retrofiting Design and Constraction Guidelines for Existing Reinforced Concrete (RC) Buildings with FRP Materials». Japan Building Disaster Prevention Association (JBDPA). Tokyo, Japan, (1999), 115 p.[7] CNR-DT 200/2004 «Guide for the Design and Construction of Externally Bonded FRP Systems for Strengthening Existing Structures». Materials, RC and PC structures, masonry structures. ROME–CNR, 2004. 154p.[8] CNR-DT 203/2006 «Guide for the Design and Construction of Concrete Structures Reinforced with Fiber-Reinforces Polymer Bars». ROME – CNR, 2007. 39 p.[9] CNR-DT 202/2005 «Guidelines for the Design and Construction of Externally Bonded FRP Systems for Strengthening Existing Structures». Metallic structures. Preliminary study. ROME – CNR, 2007. 57 p.[10] CNR-DT 201/2005 «Guidelines for the Design and Construction of Externally Bonded FRP Systems for Strengthening Existing Structures». Timber structures. Preliminary study. ROME – CNR, 2007. 58 p.[11] Fiorella Facchinetti, Angelo Di Tommaso, Michele Tataseo, Giorgio Giacomin, Marzio Sartorel. La tecnologia FRP applicata agli edifice storici: rinforzo statico e sismico. Il caso di Palazzo Mozzi-Bardini a Firenze. www.aico-compositi.it[12] Ł. Bednarz, A. Górski, J. Jasieńko, E. Rusiński. Simulations and analyses of arched brick structures. Automat Constr, 20 (7) (2011), pp. 741–754[13] Łukasz J. Bednarz, Jerzy Jasieńkoa, Marcin Rutkowskib, Tomasz P. Nowaka. Strengthening and long-term monitoring of the structure of an historical church presbytery. Engineering Structures-2014, Volume 81. doi:10.1016/j.engstruct.2014.09.028[14] ADINA R&D, Inc., ADINA––Theory and Modeling Guide, vol. II: ADINA, June 2012.[15] ABAQUS, Version 6.11 Documentation, 2011. Dassault Systemes Simulia Corp. Providence, RI, USA.[16] Jasienko Jerzy, Dominik Logon, Witold Misztal. Trass-lime reinforced mortars in strengthening and reconstruction of historical masonry walls. Construction and Building Materials 102 (2016) 884–892] [17]http://fibrebuild.fibrenet.it/en/historic-building/consolidating-masonry/[18] B. Täljsten, FRP strengthening of existing concrete structures – design guidelines (fourth edition), Luleå, Sweden: Luleå University of Technology; ISBN 91-89580-03-6, (2006)[19] Concrete Engineering Series 23 «Recommendation For Design And Construction Of Concrete Structures Using Continuous Fiber Reinforcing Materials, Research Committee on Continuous Fiber Reinforcing Materials», Tokyo, 1997. Japan Society of Civil Engineers (JSCE). 325 p.[20] Naif Adel Haddad. From ground surveying to 3D laser scanner: A review of techniques used for spatial documentation of historic sites. Journal of King Saud University – Engineering Sciences (2011) 23, 109–11. doi:10.1016/j.jksues.2011.03.001][21] Terrence F. Paret, Sigmund A. Freeman, Gary R. Searer, Mahmoud Hachem, Una M. Gilmartin. Using traditional and innovative approaches in the seismic evaluation and strengthening of a historic unreinforced masonry synagogue. Engineering Structures 30 (2008) 2114–2126[22] Al-Saidy, A.H, Klaiber, F.W. and Wipf, T.J. (2004), “Repair of Steel Composite Beams with Carbon Fiber-Reinforced Polymer Plates,” ASCE Journal of Composites for Construction, 8, pp. 163-172.[23] SP 52-101-2003. Concrete and reinforced concrete constructions without a preliminary reinforcement stress. Moscow, 2004.[24] I. Rudnieva, Yu. Priadko, M. Priadko, H. Tonkacheiev. Osoblyvosti ta perspektyvy vykorystannia tekhnolohii pidsylennia budivelnykh konstruktsii kompozytsiinymy materialamy pry rekonstruktsii sporud. Zbirnyk naukovykh prats "Budivelni konstruktsii. Teoriia i praktyka". № 7 (2020), с.12-22. DOI: 10.32347/2522-4182.7.2020.12-22[25] Parkinson G., G. Shaw, J. K. Beck. (2010). Apprasial & repair of masonry. Architecture civil engineering. 2010. Issue 1. Pp. 53-62.[26] Dennis R. Mertz, John W. Gillespie, Jr., Michael J. Chajes, and Scott A. Sabol. The Rehabilitation of Steel Bridge Girders Using Advanced Gomposite Materials. Final Report for NCHRP-IDEA Project 51. lnnovations Explonatony Analysis Elesenving Pnognarns. University of Delaware, 2002.[27] Hart-Smith, L.J. (2001), “Bolted and Bonded Joints”, in Composites, Vol. 21, ASM Handbook, American Society for Materials (ASM) International, 271-289.[28] Hollaway L.C., Cadei J. (2002). Progress in the technique of upgrading metallic structures with advanced polymer composites. Prog. Struct. Engng. Mater., 4, 131-148.[29] Kennedy, G.D. (1998), “Repair of Cracked Steel Elements Using Composite Fibre Patching,” M.S. Thesis, University of Alberta, Canada[30] Lanier, B.K. (2005), “Study in the Improvement in Strength and Stiffness Capacity of Steel Multi-sided Monopole Towers Utilizing Carbon Fiber Reinforced Polymers as a Retrofitting Mechanism,” M.S. Thesis, North Carolina State University, Raleigh, NC[31]. Liu, X., Silva, P., Nanni, A. 2001. Rehabilitation of Steel Bridge Members with FRP Composite Material. In Proc., CCC 2001, Composite in Construction, Porto, Portugal, 10-12 October, edited by J. Figueras, L. Juvandes and R. Furia. Eds.[32]. Matta, F. (2003), “Bond between Steel and CFRP Laminates for Rehabilitation of Metallic Bridges”, Thesis, University of Padova, Padova, Italy, 171 pp.[33]. Nozaka, K., Shield, C.K. and Hajjar, J.F. (2005), “Effective Bond Length of Carbon-Fiber-Reinforced Polymer Strips Bonded to Fatigued Steel Bridge I-Girders,” ASCE Journal of Composites for Construction, 10[2], pp. 195-205.[34] Sebastian, W.M. (2003), “Nonlinear Influence of Contraflexure Migration on Near-curtailment Stresses in Hyperstatic FRP-Laminated Steel Members,” Computers and Structures, 81[16], pp. 1619-1632.[35] Tavakkolizadeh, M., Saadatmanesh, H. 2002. Repair of Steel Bridges with CFRP Plates. In Proc., ACIC 2002, Southampton University, UK, 15-17 April, edited by R. A. Shenoi, S. S. J. Moy, L. C. Hollaway. Thomas Telford.-Tavakkolidazeh, M. and Saadatmanesh, H. (2003), “Strengthening of Steel-Concrete Composite Girders Using Carbon Fiber-Reinforced Polymer Sheets,” ASCE Journal of Structural Engineering, 129, pp. 30-40.[36] Vatovec, M., Kelley, P.L., Brainerd, M.L. and Kivela, J.B. (2002), “Post Strengthening of Steel Members with CFRP”, Proceedings of the 47th International SAMPE Symposium and Exhibition, Long Beach, CA, May 12-16, 2002, Society for the Advancement of Material and Process Engineering (SAMPE), pp. 941-954.[37] Ernest Bernat-Maso, Christian Escrig, Chrysl A. Aranda et. al. (2013). Experimental assessment of Textile Reinforced Sprayed Mortar strengthening system for brickwork wallets. Construction and Building materials. Spain, 2013. Pp 3-13.[38] Giosuè Boscato. NUMERICAL ANALYSIS AND EXPERIMENTAL TESTS ON DYNAMIC BEHAVIOUR OF GFRP PULTRUDED ELEMENTS FOR CONSERVATION OF THE ARCHITECTURAL AND ENVIRONMENTAL HERITAGE. Dissertation, University Iuav of Venice, Venice, Italy, 2009. 215 p.[39] Sen, R., Liby, L., Mullins, G. 2001. Strengthening Steel Bridge Sections Using CFRP Laminates, Composites: Part B, 32: from 309-322.[40] A. Shaat and A. Fam. CONTROL OF OVERALL BUCKLING OF HSS SLENDER STEEL COLUMNS USING CFRP PLATES. Asia-Pacific Conference on FRP in Structures (APFIS 2007). International Institute for FRP in Construction.[41] Amr Shaat, David Schnerch, Amir Fam, and Sami Rizkalla. Retrofit of Steel Structures Using Fiber Reinforced Polymers (FRP). State-of-the-Art, 2003[42] Guide to the design of concrete and reinforced concrete structures of the heavy concrete without a preliminary reinforcement stress (to SP 52-101-2003). Moscow, 2005.[43] CNR-DT  200 R1/2013,  Guide for  the Design  and  Construction of  Externally  Bonded  FRP Systems for  Strengthening Existing  Structures, Italian National  Research  Council (CNR), Rome, 2013, 144 pp.[44] Руднева И.Н., Прядко Ю.Н. Сравнительный анализ Еврокодов и национальных стандартов Украины, в том числе частных коэффициентов надежности и учета фактора времени, при проектировании конструкций. Науково-виробничий журнал «Промислове будівництво та інженерні споруди», №1, 2020, стр.39-45. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pbis_2020_1_10[45] Di Tommaso Angelo, Focacci Francesco, Micelli Francesco.  Strengthening Historical Masonry with FRP or FRCM: Trends in Design Approach. – Key Engineering Materials, July 2017.   DOI: 10.4028/www.scientific.net/KEM.747.166[46] I. Rudnieva, Yu. Priadko, M. Priadko. Analiz prychyn obvalennia pokrivel vyrobnychykh budivel. Zbirnyk naukovykh prats "Budivelni konstruktsii. Teoriia i praktyka". № 6 (2020), c.85-93. https://doi.org/10.32347/2522-4182.6.2020.85-93[47] Н. Прядко, Г. Шамрина, Ю. Прядко, И. Руднева. Усиление конструкций фундаментов жилого дома  // Журнал «Проблеми розвитку міського середовища». - 2014. - Вип. 2. - С. 14-22.[48] Strengthening Historical Masonry with FRP or FRCM: Trends in Design Approach. DI TOMMASO Angelo, FOCACCI Francesco and MICELLI Francesco.   – Key Engineering Materials · July 2017  DOI: 10.4028/www.scientific.net/KEM.747.166.[49] F. Capani, A. D'Ambrisi, M. De Stefano, R. Nudo, F. Focacci, R. Luciano, R. Penna, Experimental investigation on cyclic response of RC elements repaired by CFRP external reinforcing systems, Compos Part B 112 (2017) 290-299.[50] American Concrete Institute, ACI 440.2R-08 Guide for the Design and Construction of Externally Bonded FRP Systems for Strengthening Concrete Structures, 2008, Farmington Hills, MI, 77 pp.[51] Golubka Necevska-Cvetanovska1, Roberta Apostolska. Consolidation, rebuilding and strengthening of St. Clement’s church, St. Panteleymon, Plaoshnik, Ohrid. Engineering Structures 30 (2008) 2185–2193[52] Vincenzo Mallardoa, Roberto Malvezzia, Enrico Milanib, Gabriele Milanib. Seismic vulnerability of historical masonry buildings: A case study in Ferrara. Engineering Structures 30 (2008) 2223–2241[53] Yusuf Arayici (2010). The use of the 3D laser scanner in the built environment. 89-120.  https://www.researchgate.net/publication/291308598_The_use_of_the_3D_las....  
References: 
[1] Eurocode 8 - Design of structures for earthquake resistance Part 3: Assessment and retrofitting of buildings. EN 1998-3:2004. European Committee for Standardisation (November 2004)[2] FIB bulletin 14. Externally bonded FRP reinforcement for RC structures. July 2001.[3] M.V. Priadko, I.M. Rudnieva, Yu.M. Priadko. Obstezhennia ta pidsylennia budivelnykh konstruktsii promyslovykh budivel: Navchalnyi posibnyk. – Kyiv: KNUBA, 2018. –  332 s.[4] Externally bonded FRP reinforcement for RC structures. Technical report on the Design and use of externally  bonded   fibre   reinforced  polymer  reinforcement   (FRP)   for   reinforced  concrete  structures.   The International Federation for Structural Concrete. CEB-FIP, July,  2001.[5] ACI 440.2R-08. Guide for the Design and Construction of Externally Bonded FRP Systems for Strengthening of Concrete Structures. Michigan: American Concrete Institute, ACI Committee 440: 2008, 76 p.[6] Design Manual «Seismic Retrofiting Design and Constraction Guidelines for Existing Reinforced Concrete (RC) Buildings with FRP Materials». Japan Building Disaster Prevention Association (JBDPA). Tokyo, Japan, (1999), 115 p.[7] CNR-DT 200/2004 «Guide for the Design and Construction of Externally Bonded FRP Systems for Strengthening Existing Structures». Materials, RC and PC structures, masonry structures. ROME–CNR, 2004. 154p.[8] CNR-DT 203/2006 «Guide for the Design and Construction of Concrete Structures Reinforced with Fiber-Reinforces Polymer Bars». ROME – CNR, 2007. 39 p.[9] CNR-DT 202/2005 «Guidelines for the Design and Construction of Externally Bonded FRP Systems for Strengthening Existing Structures». Metallic structures. Preliminary study. ROME – CNR, 2007. 57 p.[10] CNR-DT 201/2005 «Guidelines for the Design and Construction of Externally Bonded FRP Systems for Strengthening Existing Structures». Timber structures. Preliminary study. ROME – CNR, 2007. 58 p.[11] Fiorella Facchinetti, Angelo Di Tommaso, Michele Tataseo, Giorgio Giacomin, Marzio Sartorel. La tecnologia FRP applicata agli edifice storici: rinforzo statico e sismico. Il caso di Palazzo Mozzi-Bardini a Firenze. www.aico-compositi.it[12] Ł. Bednarz, A. Górski, J. Jasieńko, E. Rusiński. Simulations and analyses of arched brick structures. Automat Constr, 20 (7) (2011), pp. 741–754[13] Łukasz J. Bednarz, Jerzy Jasieńkoa, Marcin Rutkowskib, Tomasz P. Nowaka. Strengthening and long-term monitoring of the structure of an historical church presbytery. Engineering Structures-2014, Volume 81. doi:10.1016/j.engstruct.2014.09.028[14] ADINA R&D, Inc., ADINA––Theory and Modeling Guide, vol. II: ADINA, June 2012.[15] ABAQUS, Version 6.11 Documentation, 2011. Dassault Systemes Simulia Corp. Providence, RI, USA.[16] Jasienko Jerzy, Dominik Logon, Witold Misztal. Trass-lime reinforced mortars in strengthening and reconstruction of historical masonry walls. Construction and Building Materials 102 (2016) 884–892] [17]http://fibrebuild.fibrenet.it/en/historic-building/consolidating-masonry/[18] B. Täljsten, FRP strengthening of existing concrete structures – design guidelines (fourth edition), Luleå, Sweden: Luleå University of Technology; ISBN 91-89580-03-6, (2006)[19] Concrete Engineering Series 23 «Recommendation For Design And Construction Of Concrete Structures Using Continuous Fiber Reinforcing Materials, Research Committee on Continuous Fiber Reinforcing Materials», Tokyo, 1997. Japan Society of Civil Engineers (JSCE). 325 p.[20] Naif Adel Haddad. From ground surveying to 3D laser scanner: A review of techniques used for spatial documentation of historic sites. Journal of King Saud University – Engineering Sciences (2011) 23, 109–11. doi:10.1016/j.jksues.2011.03.001][21] Terrence F. Paret, Sigmund A. Freeman, Gary R. Searer, Mahmoud Hachem, Una M. Gilmartin. Using traditional and innovative approaches in the seismic evaluation and strengthening of a historic unreinforced masonry synagogue. Engineering Structures 30 (2008) 2114–2126[22] Al-Saidy, A.H, Klaiber, F.W. and Wipf, T.J. (2004), “Repair of Steel Composite Beams with Carbon Fiber-Reinforced Polymer Plates,” ASCE Journal of Composites for Construction, 8, pp. 163-172.[23] SP 52-101-2003. Concrete and reinforced concrete constructions without a preliminary reinforcement stress. Moscow, 2004.[24] I. Rudnieva, Yu. Priadko, M. Priadko, H. Tonkacheiev. Osoblyvosti ta perspektyvy vykorystannia tekhnolohii pidsylennia budivelnykh konstruktsii kompozytsiinymy materialamy pry rekonstruktsii sporud. Zbirnyk naukovykh prats "Budivelni konstruktsii. Teoriia i praktyka". № 7 (2020), с.12-22. DOI: 10.32347/2522-4182.7.2020.12-22[25] Parkinson G., G. Shaw, J. K. Beck. (2010). Apprasial & repair of masonry. Architecture civil engineering. 2010. Issue 1. Pp. 53-62.[26] Dennis R. Mertz, John W. Gillespie, Jr., Michael J. Chajes, and Scott A. Sabol. The Rehabilitation of Steel Bridge Girders Using Advanced Gomposite Materials. Final Report for NCHRP-IDEA Project 51. lnnovations Explonatony Analysis Elesenving Pnognarns. University of Delaware, 2002.[27] Hart-Smith, L.J. (2001), “Bolted and Bonded Joints”, in Composites, Vol. 21, ASM Handbook, American Society for Materials (ASM) International, 271-289.[28] Hollaway L.C., Cadei J. (2002). Progress in the technique of upgrading metallic structures with advanced polymer composites. Prog. Struct. Engng. Mater., 4, 131-148.[29] Kennedy, G.D. (1998), “Repair of Cracked Steel Elements Using Composite Fibre Patching,” M.S. Thesis, University of Alberta, Canada[30] Lanier, B.K. (2005), “Study in the Improvement in Strength and Stiffness Capacity of Steel Multi-sided Monopole Towers Utilizing Carbon Fiber Reinforced Polymers as a Retrofitting Mechanism,” M.S. Thesis, North Carolina State University, Raleigh, NC[31]. Liu, X., Silva, P., Nanni, A. 2001. Rehabilitation of Steel Bridge Members with FRP Composite Material. In Proc., CCC 2001, Composite in Construction, Porto, Portugal, 10-12 October, edited by J. Figueras, L. Juvandes and R. Furia. Eds.[32]. Matta, F. (2003), “Bond between Steel and CFRP Laminates for Rehabilitation of Metallic Bridges”, Thesis, University of Padova, Padova, Italy, 171 pp.[33]. Nozaka, K., Shield, C.K. and Hajjar, J.F. (2005), “Effective Bond Length of Carbon-Fiber-Reinforced Polymer Strips Bonded to Fatigued Steel Bridge I-Girders,” ASCE Journal of Composites for Construction, 10[2], pp. 195-205.[34] Sebastian, W.M. (2003), “Nonlinear Influence of Contraflexure Migration on Near-curtailment Stresses in Hyperstatic FRP-Laminated Steel Members,” Computers and Structures, 81[16], pp. 1619-1632.[35] Tavakkolizadeh, M., Saadatmanesh, H. 2002. Repair of Steel Bridges with CFRP Plates. In Proc., ACIC 2002, Southampton University, UK, 15-17 April, edited by R. A. Shenoi, S. S. J. Moy, L. C. Hollaway. Thomas Telford.-Tavakkolidazeh, M. and Saadatmanesh, H. (2003), “Strengthening of Steel-Concrete Composite Girders Using Carbon Fiber-Reinforced Polymer Sheets,” ASCE Journal of Structural Engineering, 129, pp. 30-40.[36] Vatovec, M., Kelley, P.L., Brainerd, M.L. and Kivela, J.B. (2002), “Post Strengthening of Steel Members with CFRP”, Proceedings of the 47th International SAMPE Symposium and Exhibition, Long Beach, CA, May 12-16, 2002, Society for the Advancement of Material and Process Engineering (SAMPE), pp. 941-954.[37] Ernest Bernat-Maso, Christian Escrig, Chrysl A. Aranda et. al. (2013). Experimental assessment of Textile Reinforced Sprayed Mortar strengthening system for brickwork wallets. Construction and Building materials. Spain, 2013. Pp 3-13.[38] Giosuè Boscato. NUMERICAL ANALYSIS AND EXPERIMENTAL TESTS ON DYNAMIC BEHAVIOUR OF GFRP PULTRUDED ELEMENTS FOR CONSERVATION OF THE ARCHITECTURAL AND ENVIRONMENTAL HERITAGE. Dissertation, University Iuav of Venice, Venice, Italy, 2009. 215 p.[39] Sen, R., Liby, L., Mullins, G. 2001. Strengthening Steel Bridge Sections Using CFRP Laminates, Composites: Part B, 32: from 309-322.[40] A. Shaat and A. Fam. CONTROL OF OVERALL BUCKLING OF HSS SLENDER STEEL COLUMNS USING CFRP PLATES. Asia-Pacific Conference on FRP in Structures (APFIS 2007). International Institute for FRP in Construction.[41] Amr Shaat, David Schnerch, Amir Fam, and Sami Rizkalla. Retrofit of Steel Structures Using Fiber Reinforced Polymers (FRP). State-of-the-Art, 2003[42] Guide to the design of concrete and reinforced concrete structures of the heavy concrete without a preliminary reinforcement stress (to SP 52-101-2003). Moscow, 2005.[43] CNR-DT  200 R1/2013,  Guide for  the Design  and  Construction of  Externally  Bonded  FRP Systems for  Strengthening Existing  Structures, Italian National  Research  Council (CNR), Rome, 2013, 144 pp.[44] Руднева И.Н., Прядко Ю.Н. Сравнительный анализ Еврокодов и национальных стандартов Украины, в том числе частных коэффициентов надежности и учета фактора времени, при проектировании конструкций. Науково-виробничий журнал «Промислове будівництво та інженерні споруди», №1, 2020, стр.39-45. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pbis_2020_1_10[45] Di Tommaso Angelo, Focacci Francesco, Micelli Francesco.  Strengthening Historical Masonry with FRP or FRCM: Trends in Design Approach. – Key Engineering Materials, July 2017.   DOI: 10.4028/www.scientific.net/KEM.747.166[46] I. Rudnieva, Yu. Priadko, M. Priadko. Analiz prychyn obvalennia pokrivel vyrobnychykh budivel. Zbirnyk naukovykh prats "Budivelni konstruktsii. Teoriia i praktyka". № 6 (2020), c.85-93. https://doi.org/10.32347/2522-4182.6.2020.85-93[47] Н. Прядко, Г. Шамрина, Ю. Прядко, И. Руднева. Усиление конструкций фундаментов жилого дома  // Журнал «Проблеми розвитку міського середовища». - 2014. - Вип. 2. - С. 14-22.[48] Strengthening Historical Masonry with FRP or FRCM: Trends in Design Approach. DI TOMMASO Angelo, FOCACCI Francesco and MICELLI Francesco.   – Key Engineering Materials · July 2017  DOI: 10.4028/www.scientific.net/KEM.747.166.[49] F. Capani, A. D'Ambrisi, M. De Stefano, R. Nudo, F. Focacci, R. Luciano, R. Penna, Experimental investigation on cyclic response of RC elements repaired by CFRP external reinforcing systems, Compos Part B 112 (2017) 290-299.[50] American Concrete Institute, ACI 440.2R-08 Guide for the Design and Construction of Externally Bonded FRP Systems for Strengthening Concrete Structures, 2008, Farmington Hills, MI, 77 pp.[51] Golubka Necevska-Cvetanovska1, Roberta Apostolska. Consolidation, rebuilding and strengthening of St. Clement’s church, St. Panteleymon, Plaoshnik, Ohrid. Engineering Structures 30 (2008) 2185–2193[52] Vincenzo Mallardoa, Roberto Malvezzia, Enrico Milanib, Gabriele Milanib. Seismic vulnerability of historical masonry buildings: A case study in Ferrara. Engineering Structures 30 (2008) 2223–2241[53] Yusuf Arayici (2010). The use of the 3D laser scanner in the built environment. 89-120.  https://www.researchgate.net/publication/291308598_The_use_of_the_3D_las....