ВПЛИВ НАГРІВУ НА ВТРАТУ СТІЙКОСТІ ПОЛОГИХ ПАНЕЛЕЙ ПРИ ЗМІНІ УМОВ ЗАКРІПЛЕННЯ КОНТУРУ

Заголовок (російською): 
ВЛИЯНИЕ НАГРЕВА НА ПОТЕРЮ УСТОЙЧИВОСТИ ПОЛОГИХ ПАНЕЛЕЙ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ УСЛОВИЙ ЗАКРЕПЛЕНИЯ КОНТУРА
Заголовок (англійською): 
INFLUENCE OF HEATING ON LOSS OF STABILITY OF SHALLOW PANELS AT CHANGE OF CONDITIONS OF FIXATING OF THE BOUNDARY
Автор(и): 
Кривенко О.П., Соловей М.О.
Автор(и) (англ): 
Kryvenko O.P., Solovey N.A.
Анотація (укр): 
Вивчається вплив попереднього нагріву на втрату стійкості пружних пологих осесиметричних сферичних панелей при послідовній зміні умов комбінованого закріплення контуру: частковій заміні жорсткого затиснення на шарнірне спирання.
Анотація (рус): 
Изучается влияние предварительного нагрева на потерю устойчивости упругих пологих осесимметричных сферических панелей при последовательном изменении условий комбинированного закрепления контура: частичной замени защемления на шарнирное опирание.
Анотація (англ): 
The influence to loss of a stability of elastic shallow spherical panels of preliminary heating at consecutive change of conditions of combined fixating of the boundary is studied: partial replacement lengthways of the panel’s contour the clamped boundary at the hinged boundary.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Опір матеріалів і теорія споруд. 2011. No 87
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
17 October 2011
Номер збірника: 
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Литература: 
  1. Кривенко О.П. Вплив комбінованих граничних умов на стійкість пологих оболонок обертання // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА, 2007. – Вип. 81. – С. 84-90.
  2. Кривенко О.П. Вплив комбінованого закріплення контуру на стійкість пологих квадратних у плані панелей // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА, 2008. – Вип. 82. – .С. 65-70.
  3. Баженов В.А., Кривенко О.П., Соловей М.О. Нелінійне деформування та стійкість пружних оболонок неоднорідної структури. – К.: ЗАТ «Віпол», 2010. – 316 с.
  4. Баженов В.А., Соловей М.О., Кривенко О.П. Співвідношення моментної схеми скінченних елементів у задачах стійкості неоднорідних оболонок при термосилових навантаженнях // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА, 1999. – Вип. 66. – C. 22-25.
  5. Баженов В.А., Соловей Н.А. Нелинейное деформирование и устойчивость упругих неоднородных оболочек при термосиловых нагрузках // Прикладная механика, 2009. – Том 45, №9. – С. 3-40.