НЕОДНОРІДНИЙ ПРИЗМАТИЧНИЙ СКІНЧЕННИЙ ЕЛЕМЕНТ ЗІ ЗМІННОЮ ПЛОЩЕЮ ПОПЕРЕЧНОГО ПЕРЕРІЗУ ТА УРАХУВАННЯМ ЗМІННОСТІ КОМПОНЕНТІВ МЕТРИЧНОГО ТЕНЗОРУ

Заголовок (російською): 
НЕОДНОРОДНЫЙ ПРИЗМАТИЧЕСКИЙ КОНЕЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ С ПЕРЕМЕННОЙ ПЛОЩАДЬЮ ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ И УЧЕТОМ ПЕРЕМЕННОСТИ КОМПОНЕНТОВ МЕТРИЧЕСКОГО ТЕНЗОРА
Заголовок (англійською): 
THE HETEROGENEOUS PRISMATIC FINITE ELEMENT WITH VARIABLE CROSSSECTIONAL AREA AND TAKING INTO ACCOUNT THE VARIABILITY OF COMPONENTS OF METRIC TENSOR
Автор(и): 
Баженов В.А., Шкриль О. О., Пискунов С.О., Богдан Д.В.
Автор(и) (англ): 
Bazhenov V., Shkril’ А., Piskunov S., Bogdan D.
Анотація (укр): 
Отримані розв’язувальні співвідношення напіваналітичного методу скінченних елементів (НМСЕ) для косокутного призматичного неоднорідного скінченого елемента зі змінною площею поперечного перерізу та з урахуванням змінності компонент метричного тензора в площині його поперечного перерізу; показана ефективність їх застосування при розв’язанні тестових задач.
Анотація (рус): 
Получены разрешающие соотношения полуаналитического метода конечных элементов (ПМКЭ) для косоугольного призматического конечного элемента с переменной площадью поперечного сечения и учетом переменности компонент метрического тензора в площади его поперечного сечения; показана эффективность их использования при решении тестовых задач.
Анотація (англ): 
Obtained resolving relations of semi-analytic finite element method (SFEM) for the oblique-angled prismatic finite element with variable cross-sectional area and taking into account the variability of components of metric tensor in its cross-section area, shows the effectiveness of their use in solving test problems.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Опір матеріалів і теорія споруд. 2010. No 85
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
30 April 2010
Номер збірника: 
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Литература: 
  1. Баженов В.А., Гуляр А.И., Сахаров А.С., Топор А.Г. Полуаналитический метод конечных элементов в механике деформируемых тел. – К.: НИИСМ, 1993. – 376 с.
  2. Баженов В.А., Гуляр О.І., Пискунов С.О., Сахаров О.С. Напіваналітичний метод скінченних елементів в задачах руйнування просторових тіл: Монографія – К.: КНУБА, 2005. – 298 с.
  3. Пискунов С.О., Рутковський В.А., Шкриль О.О. Призматичний скінчений елемент змінної геометрії // Опір матеріалів і теорія споруд: Наук.- техн. збірник – К.: КНУБА, 2005.- Вип. 76.- С. 83-90.
  4. Баженов В.А., Пискунов С.О., Солодей І.І., Андрієвський В.П., Сизевич Б.І. Матриця жорсткості і вектор вузлових реакцій скінченого елемента для розв’язання просторових задач термов’язкопружнопластичності НМСЕ. // Опір матеріалів і теорія   споруд: Наук.- техн. збірник. – К.: КНУБА, 2005. – Вип. 76. – С.3–26.
  5. Блох В.И. Теория упругости. – Харьков: Изд-во ХГУ, 1964. – 483 с.
  6. Сахаров А.С., Кислоокий В.Н., Киричевский В.В. Метод конечных элементов в механике твердых тел. – К.: Вища школа, 1982. –479 с.