Політика відкритого доступу та ліцензування

 Політика відкритого доступу

«Опір матеріалів і теорія споруд» – журнал з відкритим доступом, що означає, що весь зміст знаходиться у вільному доступі та є безкоштовним для користувача або його установи. Користувачам дозволено читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати або посилатися на повний текст статті в цьому журналі, не питаючи дозволу від видавця або автора.

Журнал використовує визначення відкритості відповідно до тексту Будапештської Ініціативи «Відкритого доступу».

Відкритий доступ є методом для поширення нових результатів рецензованих наукових досліджень у кожній галузі та у кожній країні.

Поєднання готовності вчених та дослідників безоплатно публікувати результати своїх праць у наукових виданнях з можливостями Інтернету знаходить своє вираження у електронному розповсюдженні по всьому світу журнальних статей, відрецензованих експертами, та абсолютно вільному і необмеженому доступі до них учених, дослідників, викладачів, студентів та усіх, кого цікавить наука.

Під «відкритим доступом» мається на увазі відкриття для всіх публікацій в Інтернеті, які можна читати, завантажувати, копіювати, поширювати, роздруковувати, знаходити чи приєднувати до повних текстів відповідних статей, використовувати для складання покажчиків, вводити їх як дані у програмне забезпечення або використовувати для інших законних цілей за відсутності фінансових, правових та технічних перешкод, за винятком тих, які регулюють доступ до власне Інтернету. Єдиним обмеженням на відтворення та поширення публікацій та єдиною умовою копірайту у цій області повинно бути право автора контролювати цілісність своєї роботи та обов'язкові посилання на його ім'я при використанні роботи та її цитуванні.

CC ліцензування

      

Журнал “Опір матеріалів і теорія споруд” видається під ліцензією CC BY-NC-SA : Із Зазначенням Авторства - Некомерційна - Поширення На Тих Самих Умовах.

Ця ліцензія дозволяє іншим редагувати, вносити зміни і брати за основу для своїх творів цей твір некомерційним чином поки автори похідних творів вказують авторів як авторів оригіналу і ліцензують свої твори на тих самих умовах.

Ліцензія допомагає ліцензіарам зберігати за собою авторські права, в той же час дозволяючи іншим копіювати, розповсюджувати і іншим чином використовувати їхні твори в некомерційних цілях. Ліцензія Creative Commons також гарантує ліцензіарам належне зазначення авторства їх творів. Ліцензія Creative Commons є чинною по всьому світу протягом всього періоду дії авторських прав на твір (тому що вони побудовані на авторському праві). 

Ліцензіар дозволяє створення похідних творів, але бажає щоб будь-хто, хто використовує даний твір (ліцензіати) розповсюджував свій похідний твір на умовах тієї ж ліцензії. Ця ідея  називається "Поширення На Тих Самих Умовах" і є одним з механізмів, котрий  допомагає цифровим співтовариствам рости.