Switch to English

Назва українською: Опір матеріалів і теорія споруд
Название на русском: Сопротивление материалов и теория сооружений
English title: Strength of Materials and Theory of Structures
Фахова реєстрація у ДАК України:

Постанова Президії ВАК України № 1-05/1 від 10.02.2010

Наказ Міністерства освіти і науки України № 1714       від 28.12.2017 

Рік заснування: 1965
Проблематика:

Розробка, розвиток і числова реалізація методів розрахунку напружено-деформованого стану просторових конструкцій з урахуванням:

  •  силових, температурних, електромагнітних та інших навантажень;
  •  фізично нелінійних властивостей і руйнування матеріалу;
  •  геометрично нелінійного деформування;
  •  складної структури розглядуваних об’єктів;
  • динамічних навантажень, включаючи випадкові та ударні впливи;
  • втрати стійкості і позакритичної поведінки.
Рік випускуАрхів номерів
2023110 
2022108109
2021106107
2020104105
2019102103
2018100101
20179899
201697 
20159495, 96
20149293
201391 
20128990
20118788
20108586
200984 


Архів номерів до 2014 р. розміщений на сайті Центральної наукової бібліотеки ім. Вернадського

 

                         

 

SCOPUS Subject area categories:Physical Sciences
 - Engineering
 - Mathematics
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15384-3956 Р від 26.06.2009
ISSN: 2410-2547 (print)
Галузь науки: технічні науки
Періодичність: 2 рази на рік
Мова видання: українська, англійська
Засновник: Київський національний університет будівництва і архітектури
Головний редактор:

Петро Петрович Лізунов 
доктор технічних наук, професор 

Scopus Author ID: 6602658624

Заступник головного редактора:

Сергій Олегович Пискунов
доктор технічних наук, професор

Scopus Author ID: 7004154344

Відповідальний секретар:

Олег Валерійович Геращенко,
кандидат технічних наук

 

Адреса редколегії:

просп. Повітрофлотський, 31,
Київ-37, Україна, 03037
тел.: (+38044) 248-30-40,
факс (+38044) 248-30-49

e-mail:olg_guera@ukr.net 
e-mail:omtc@knuba.edu.ua