Редколегія збірника

Редколегія

Лізунов Петро Петрович, 
головний редактор
Кафедра будівельної механіки, завідувач, КНУБАДоктор технічних наук, професор
Scopus Author ID: 6602658624,
E-mail: lizunov@knuba.edu.ua
Пискунов Сергій Олегович
заступник головного редактора

Кафедра динаміки і міцності машин та опору матеріалів, завідувач, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Доктор технічних наук, професор 
Scopus Author ID: 7004154344,
E-mail: omtc@knuba.edu.ua 
Геращенко Олег Валерійович,
відповідальний секретар
Науково-дослідний інститут будівельної механіки КНУБА,
провідний науковий співробітник

Кандидат технічних наук, 
старший науковий співробітник
E-mail: omtc@knuba.edu.ua        
                    E-mail: olg_guera@ukr.net

Міжнародні члени редколегії

Алявдін Петро ВолодимировичКафедра будівельних конструкцій, професор,
Зеленогурський університет, (Uniwersytet Zielonogorski)
М.Зелена Гора, Польща
Доктор технічних наук, професор
Scopus Author ID: 26422746600,
E-mail: Piotr-Aliawdin@yandex.ru
Аткочиунас ЮзасКафедра будівельної механіки, професор, Технічний університет Гедімінаса, (Vilniaus Gedimino technikos universitetas) Вільнюс, ЛитваДоктор технічних наук, професор
E-mail juozas.atkociunas@vgtu.lt
Белостоцкий Олександр МихайловичКафедра інформатики, професор, Московський державний будівельний університет, керівник Науково-дослідного центру «СтаДио»,
м.Москва, Росія
Доктор технічних наук, професор,
Scopus Author ID: 56433646300
E-mail: niccm@mgsu.ru
Елішаков ІсакКафедра океаничної та механічної інженерії, професор, Атлантичний університет, (Florida Atlantic University) Флоріда, СШАДоктор технічних наук,
Scopus author ID: 55406506900,
E-mail: elishako@fau.edu
Кривошапко Сергій МиколайовичКафедра міцності матеріалів і конструкцій, завідувач, Російський університет дружби народів ім.Патріса Лумумби (РУДН), м.Москва, РосіяДоктор технічних наук, професор
Scopus Author ID: 6507572305,
E-mail: sn_krivoshapko@mail.ru
Фіалко Сергій ЮрійовичПрофесор, Технічний університет «Краківська Політехника»
(Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki),
м.Краків, Польща
Доктор технічних наук,
Scopus Author ID: 6701324157,
E-mail: s_fialko@gmail.com
Чан Дик ТіньКафедра цивільного та промислового будівництва, завідувач, Університет транспорта (Ho ChiуMinh City University of Transport) г.Хо Ши Мін, В‘єтнамДоктор технічних наук, професор,
Scopus Author ID: 36978659500,
E-mail: td_chinh07@hcmutrans.edu.vn

Члени редколегії України

Дащенко Олександр                          ФедоровичКафедра динаміки і міцності машин, завідувач, 
Одеський національний політехнічний університет
Доктор технічних наук, професор,
Scopus Author ID: 
E-mail: ivv@mbei.opu.ua
Лобанов Леонід Михайлович

Інститут електрозварювання ім. Є.О.Патона НАНУ,

заступник директора з наукової роботи

Доктор технічних наук, професор,
Академік НАН України,
Scopus Author ID: 6603876807, 
Email: Lobanov@nas.gov.ua
Перельмутер Анатолій Вікторович

Керівник НПО «СКАД Софт» (Україна, м. Київ), головний науковий співробітник

Науково-дослідного відділу технічного розвитку,

ВАТ "УкрНДІпроектстальконструкція ім. В.М. Шимановського"

Доктор технічних наук,
Scopus Author ID: 6602444316,
E-mail: aperel@i.com.ua
Ясній Петро Володимирович

Тернопільский державний технічний університет ім. Івана Пулюя,

Ректор, кафедра будівельної механіки, професор

Доктор технічних наук, професор,
Scopus Author ID: 6602541844,
E-mail: yasniy@tu.edu.te.ua

Члени редколегії засновника

Гайдайчук Віктор ВасильовичКафедра теоретичної механіки, завідувачДоктор технічних наук, професор
Scopus Author ID: 6603600346,
E-mail: viktor_gaydaychuk@bigmir.net
Іванченко Григорій МихайловичКафедра будівельної механіки, професорДоктор технічних наук, професор
Scopus Author ID: 6701474917,
E-mail: ivgm@mail.ru
 Вабіщевич Максим ОлеговичКафедра будівельної механіки, професорДоктор технічних наук, 
Scopus Author ID: 57204534739
E-mail: vabischevych@knuba.edu.ua
 
Лук'янченко Ольга ОлексіївнаНауково-дослідний інститут будівельної механіки КНУБА,
провідний науковий співробітник
Доктор технічних наук, 
Scopus Author ID:
 25823919800
E-mail: lukianchenko@knuba.edu.ua 
Максим'юк Юрій ВсеволодовичКафедра будівельної механіки, професорДоктор технічних наук, професор
Scopus Author ID: 37087356800

E-mail:maximyuk@ukr.net
Солодей Іван ІвановичКафедра будівельної механіки, професор
Солодей Іван Іванович    Кафедра будівельної механіки, професор    Доктор технічних наук
Scopus Author ID: 15038276400
Web of Science ResearcherID: ABF-4110-2021
ORCID: 0000-0001-7638-3085
 Шкриль ОлексійКафедра будівельної механіки, професорДоктор технічних наук, 
Scopus Author ID: 14833276100
E-mail:alexniism@ukr.net