Правила прийому рукописів статей для публікації в збірнику

До розгляду приймаються статті, написані українською або англійською мовами обсягом 6 - 30 сторінок , які раніше не виходили з друку і не призначені до друку в інших виданнях.

Рукопис подається до редакції у роздрукованому вигляді та у вигляді електронної версії (в редакторі WORD), оформлений згідно наведених вимог (див. «Вимоги до оформлення рукописів статей»).

При підготовці і поданні до редакції рукопису автори мають враховувати етичні норми публікацій, якими керується редколегія збірника. В рукопису статті мають міститись посилання на попередні публікації авторів пропонованої статті та (або) інші публікації за тематикою статті, що надруковані в попередніх випусках збірника «Опір матеріалів і теорія споруд».

Рукопис проходить незалежне рецензування (Peer review), відповідно до висновків якого вирішується питання про публікацію статті.

Вимога про переробку рукопису не означає його прийняття; після виправлень рукопис розглядається знову.

 

Рукописи можуть бути надіслані на адресу редколегії збірника на адресу:

просп. Повітрофлотський, 31,
Київ-37, Україна, 03680,
з поміткою «Головному редактору наукового збірника
«Опір матеріалів і теорія споруд»
Лізунову Петру Петровичу»;

або надані до редколегії особисто -

Лабораторний корпус КНУБА,
к.5518
відповідальний секретар Геращенко Олег Валерійович,

тел. для довідок (044) 248-30-40.

Друк статей у науково-технічному збірнику «Опір матеріалів і теорія споруд» є безкоштовним.