88

ЗБІЖНІСТЬ ПЕРШОГО ТА ДРУГОГО ВАРІАНТІВ МЕТОДУ ЗБУРЕННЯ ФОРМИ ГРАНИЦІ В ПРОСТОРОВИХ ЗАДАЧАХ ТЕОРІЇ ПРУЖНОСТІ ДЛЯ ТІЛ, ОБМЕЖЕНИХ НЕКАНОНІЧНИМИ ПОВЕРХНЯМИ

Страницы