93

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ НЕЛІНІЙНОГО ДЕФОРМУВАННЯ ТА РУЙНУВАННЯ НЕОДНОРІДНИХ ПРОСТОРОВИХ ТІЛ З УРАХУВАННЯМ ПОЯВИ ТА РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ТРІЩИНИ В УМОВАХ ДИНАМІЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ

ЧИСЕЛЬНИЙ РОЗВ’ЯЗОК ЗАДАЧІ ПРО ОПІР РУЙНУВАННЮ ПОЛОГО ЦИЛІНДРА З ДЕФЕКТОМ У ВИГЛЯДІ КАВЕРНИ З ТРІЩИНОЮ В ПРУЖНО-ПЛАСТИЧНІЙ ПОСТАНОВЦІ

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПРОДОВЖЕННЯ РОЗВ’ЯЗКУ ЗА ПАРАМЕТРОМ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ВІБРОУДАРНИХ СИСТЕМ. СТАН ПРОБЛЕМИ. КОРОТКИЙ ОГЛЯД СВІТОВОЇ НАУКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Страницы