97

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ ПРО ВПЛИВ ГЕОМЕТРИЧНОЇ НЕЛІНІЙНОСТІ НА НЕСУЧУ ЗДАТНІСТЬ І ЗАКРИТИЧНУ ПОВЕДІНКУ ТОНКОСТІННИХ ТА КОМБІНОВАНИХ ВІСЕСИМЕТРИЧНИХ ТІЛ

ВПЛИВ ПОПЕРЕДНЬОГО НАГРІВУ ТА ЗМІНИ УМОВ КОМБІНОВАНОГО ЗАКРІПЛЕННЯ КОНТУРУ НА СТІЙКІСТЬ І ВЛАСНІ КОЛИВАННЯ ПОЛОГИХ ПАНЕЛЕЙ ПРИ ДІЇ ТИСКУ

Страницы