Про збірник

 

Науково-технічний збірник наукових праць «Опір матеріалів і теорія споруд» був створений у 1965 році за ініціативою професора Д.В. Вайнберга (1905-1973), який в період 1965-1973 років був його відповідальним редактором.

Періодичність видання збірника ‑ два рази на рік, за період 1965‑2021 рр. видано 107 випусків.

 Збірник розповсюджується в провідні бібліотеки України, зокрема надсилається до Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського, Національної парламентської бібліотеки України, Львівської Національної бібліотеки України ім. Стефаника та інших.

Повний текст наукових матеріалів представлений на сайті Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.

Збірник має сайт http://opir.knuba.edu.ua/ українською та англійською мовами.

Збірник представлений в Українському реферативному журналі «Джерело» та входить до науко-метричних баз даних :

·      Web of Science,

·      Index Copernicus,

·    DOAJ,

·     Google Scholar,

·    Infobase Index,

·    Ulrichsweb (Ulrich's Periodicals Directory)

·   Рефератівної бази даних «Україніка наукова».

В збірнику публікуються наукові статті, які підготовлені українською, англійською та іншими мовами, і містять результати фундаментальних досліджень з актуальних проблем опору матеріалів, будівельної механіки, механіки деформівного твердого тіла, теорії споруд, суміжних прикладних проблем міцності і надійності в машинобудуванні, будівництві та інших галузях сучасної техніки. Також висвітлюються питання викладання будівельної механіки та подається інформація про нові навчальні і наукові видання за тематикою збірника. >>>>>>