Заступник головного редактора — Пискунов Сергій Олегович

Професор кафедри будівельної механіки ( 2010 ), заступник директора Науково-дослідного інституту будівельної механіки Київського національного університету будівництва і архітектури ( 2009 ).

Учений у галузі механіки деформівного твердого тіла. Напрям наукової діяльності – створення ефективних чисельних підходів до розв’язання задач фізично-нелінійного деформування і континуального руйнування в умовах тривалого термосилового навантаження, задач деформування тіл з тріщинами, визначення лінійних і нелінійних параметрів механіки руйнування, моделювання росту тріщин та визначення несучої здатності і ресурсу просторових об’єктів.

Народився в 1971 р. в м.Києві.

Закінчив з відзнакою Київський політехнічний інститут (в теперішній час НТУУ «КПІ») в 1994 р., механіко-машинобудівний факультет, спеціальність «Динаміка і міцність машин», за фахом – інженер-механік-дослідник.

Кандидат технічних наук – 2001 р., кандидатська дисертація «Чисельне моделювання процесів деформування і накопичення пошкодженості просторових тіл в умовах повзучості на основі напіваналітичного методу скінченних елементів» (спеціальність 01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла»)

Доктор технічних наук – 2011 р., докторська дисертація “Моделювання термов’язкопружно-пластичного деформування, континуального і дискретного руйнування просторових призматичних і кругових тіл складної форми» (спеціальність  05.23.17 «Будівельна механіка»).

Професор по кафедрі будівельної механіки - 2013 р .

В 1994 – 1997 аспірант КНУБА, 1997 – 2000 р. – науковий співробітник, вчений секретар Науково-дослідного інституту будівельної механіки КНУБА, з 2000 – асистент, з 2002 - доцент  кафедри будівельної механіки КНУБА.

Автор біля 120 наукових праць, у тому числі співавтор 2 монографій -«Напіваналітичний метод скінченних елементів в задачах руйнування просторових тіл» (2005), «Напіваналітичний метод скінченних елементів в задачах континуального руйнування просторових тіл» (2014), навчального посібника з грифом МОН "Будівельна механіка. Розрахункові вправи. Задачі. Комп’ютерне тестування» (2010), навчально-методичних видань з будівельної механіки, більше 10 статей в міжнародних науково-технічних журналах «Проблемы прочности» - «Strength of  Materials», «Прикладная механика» - «International Applied Mechanics».

Приймає участь в виконанні держбюджетних науково-дослідних робіт на замовлення МОН України (в 2012-2014 рр. керівник НДР «Створення теорії і методів чисельного дослідження напруженого стану та прогнозування тріщиностійкості відповідальних просторових елементів конструкцій енергетичних установок при термосиловому навантаженні»), в період 2007-2011 рр. – відповідальний виконавець проектів за програмами Державного фонду фундаментальних досліджень України,  Державного замовлення МОН,  «Ресурс».

Підготував 2  кандидатів наук.

Член Національного комітету України з теоретичної і прикладної механіки, вчений секретар секції «Механіка» Наукової ради МОН України, член спеціалізованої вченої ради Д26.056.04 в КНУБА.

Нагороджений Подякою Міністерства освіти і науки України (2014 р.).