Деякі аспекти розрахунку вертикальних сталевих силосів на дію вітрових навантажень

Заголовок (російською): 
Некоторые аспекты расчета вертикальных стальных силосов на действие ветровой нагрузки
Заголовок (англійською): 
Some aspects of vertical cylindrical shells’ calculation at the unsymmetrical load
Автор(и): 
Махінько А.В.
Махінько Н.О.
Автор(и) (англ): 
Makhinko A.V.
Makhinko N.O.
Ключові слова (укр): 
циліндрична оболонка, несиметричне навантаження, силосна ємність, ребра жорсткості, вітровий вплив, гармоніка навантаження
Ключові слова (рус): 
цилиндрическая оболочка, несимметрическая нагрузка, силосная емкость, ребра жесткости, ветровое воздействие, гармоника нагрузки
Ключові слова (англ): 
cylindrical shell, unsymmetrical load, silo capacity, stiffeners, wind effect, harmonica of the load
Анотація (укр): 
В даній статті був досліджений вплив параметрів гармоніки несиметричного навантаження, представленого тригонометричними косинусними рядами. Аналіз базується на результатах практичних розрахунків конструкцій силосних установок з використанням теорії моменту про вплив змінного вітрового навантаження. Модель конструкції силосів схематизується у вигляді ортотропної циліндричної оболонки обертання з різною приведеною товщиною стінки в меридіональному і круговому напрямках, що дозволяє приблизно, враховуючи наявність вертикальних ребер жорсткості. Нерівномірний розподіл вітрового навантаження за периметром ємності враховувався шляхом розкладання функції аеродинамічного коефіцієнту в скінчений тригонометричний ряд. Отримані значення реакцій відбивалися в безрозмірній полярній системі координат. Чисельне дослідження та графічні схеми переміщень тіл показали, що параметри конструкції (відношення висоти та діаметра ємності, товщини корпусу та їх кількості) впливають на результат розрахунків якісно та кількісно. Для відносно високих або досить жорстких силосів оцінка реакції може бути обмежена членами ряду, які мають додатні коефіцієнти розкладання (перші чотири члени). Характер деформації таких конструкцій досить гладкий і немає потреби в тригонометричних косинусних функціях вищих гармонік для опису функції, яка поступово змінюється. Низькі силоси, які мають відносно невеликий індекс жорсткості ребер і покриттів, не могли бути притиснуті до середини ємності, а вигнуті зовні. Реципрочна форма деформації, яка характеризується вигином покриття зовні, вимагає більш високі члени ряду, які мають від’ємні значення. Отже, для силосів, які не мають достатньої локальної жорсткості на вигин, оцінка параметрів отриманої реакції повинна бути обов'язково проведена на такій кількості членів ряду, в яких не менше двох мають від’ємні коефіцієнти розкладання. Аналіз чутливості реакції силосів показав, що найбільш чутливими до числа рядів є зміщення силосу, а зусилля менш чутливі, оскільки характер їх зміни під навантаженням мало залежить від зростання параметрів гармоніки.
Анотація (рус): 
В данной статье было исследовано влияние параметров гармоники несиметрической нагрузки, представленной тригонометрическим косинус-рядом. Анализ основывался на результатах практических расчетов конструкций силосных емкостей согласно моментной теории на действие переменногй ветровой нагрузки. Модель конструкции силоса схематизаровалась в виде ортотропной цилиндрической обоочки вращения с разной приведенной толщиной стенки в мередиональном та кольцевом направлении, что позволило приближенно учесть наличие вертикальных ребер жесткости. Неравномерное распределение ветровой нагрузки по периметру емкости учитывался путем разложения функции аэродинамического коэффициента в конечных тригонометрический ряд. Полученные результаты показали, что наиболее восприимчевыми к количеству членов ряда разложения являются перемещения корпуса емкости. Для относительно высоких силосов достаточно ограничится только положительными значениями коэффициента разложения. Для коротких емкостей необходимо учитывать более высокие члены ряда.
Анотація (англ): 
The paper deals with the influence of the harmonica’s parameters of the unsymmetrical load, which is represented by trigonometric cosine-series. The analysis is based on the results of practical calculations of the silo capacities’ constructions by using the moment theory on the influence of the changeable wind load. The model of the silos construction is schematized in the form of orthotropic cylindrical shell of revolution with different thickness of the wall in meridional and circular directions, which allow approximately, considering the existence of vertical stiffeners.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Опір матеріалів і теорія споруд, 2019, номер 102
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Сопротивление материалов и теория сооружений, 2019, номер 102
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Strength of Materials and Theory of Structures, 2019, number 102
Мова статті: 
English
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
19 Июнь 2019
Номер збірника: 
Університет автора: 
Ethual” LLC Bortnytska street 1, Petropavlovskaya village, Borispol district, Kyiv region, 08341, Ukraine; National Aviation University Kosmonavt Komarov avenue, 1, 03058, Kyiv, Ukraine
Литература: 
1.       Makhinko A., Makhinko N. Analysis of the deflective mode of thin-walled barrell shell. Academic journal. Industrial Machine Building, Civil Engineering, 2018. – P. 69-78.2.       Vlasov V.Z. Izbrannyye trudy v 3 t. ‑ Moskva: Izdatelstvo Akademii nauk SSSR. 1962-1964. – T.1: Ocherk nauchnoy deyatelnosti «Obshchaya teoriya obolochek». Stati. – 1962. – 528 р.; T.2: Tonkostennyye uprugiye sterzhni. Printsipy postroyeniya obshchey tekhnicheskoy teorii obolochek. – 1963. – 507 р.; T.3: Tonkostennyye prostranstvennyye sistemy. – 1964. – 481 р.3.       Korobov L.A., Zharkov A.F., Shernik A.O. Dymovye i ventilyatsionnyie truby vysotoy 200-500 metrov, kak prostranstvennye sooruzheniya (Smoke and ventilation pipes with a height of 200-500 meters, as spatial structures). ‑ Moskva : KompaniyaSputnik+,2006. ‑ 246 р.4.       Kan S.N. Stroitelnaya mehanika obolochek (Structural mechanics of shells). ‑ Moskva: Mashinostroenie, 1966. ‑ 508 р.5.       Kan S.N., Byirsan K.E., Alifanova O.A. Ustoychivost obolochek (Stability of shells). ‑ Harkov, 1970. ‑ 153 р.6.       Kolkunov N.V. Osnovy raschyota uprugih obolochek (Fundamentals of elastic shells analysis). ‑ Moskva:Vyisshaya shkola, 1972. ‑ 296 р.7.       Maleki S., Mehretehran A.M. 3D wind buckling analysis of long steel corrugated silos with vertical stiffeners. Engineering Failure Analysis, 2018, Vol. 90, 156-167 pp.8.       Caoa Q.S., Zhaob Y., Zhanga R. Wind induced buckling of large circular steel silos with various slenderness. Thin-Walled Structures, 2018,Vol. 130, 101–113 pp.9.       Chen L., Rotter J.M. Buckling of anchored cylindrical shells of uniform thickness under wind load, Engineering Structures. – Elsevier, 2012. – №41. – P. 199-208.10.    Rotter J.M., Sadowski A.J. Cylindrical shell bending theory for orthotropic shells under general axisymmetric pressure distributions // Engineering Structures. – Elsevier, 2012. – №42. – P. 258-265.11.    Makhinko N.O. Rozrakhunok yemnostei z ploskym dnyshchem, yak obolonok obertannia zminnoi zhorstkosti (Сalculation of tanks with flatbottom as evolution shells with variable stiffness). Visnyk Odeskoi derzhavnoi akademii budivnytstva ta arkhitektury. ‑ Odesa: Zovnishreklamservis, 2018. ‑ Vol.70. ‑ Р.68-74.
References: 
1.       Makhinko A., Makhinko N. Analysis of the deflective mode of thin-walled barrell shell. Academic journal. Industrial Machine Building, Civil Engineering, 2018. – P. 69-78.2.       Vlasov V.Z. Izbrannyye trudy v 3 t. ‑ Moskva: Izdatelstvo Akademii nauk SSSR. 1962-1964. – T.1: Ocherk nauchnoy deyatelnosti «Obshchaya teoriya obolochek». Stati. – 1962. – 528 р.; T.2: Tonkostennyye uprugiye sterzhni. Printsipy postroyeniya obshchey tekhnicheskoy teorii obolochek. – 1963. – 507 р.; T.3: Tonkostennyye prostranstvennyye sistemy. – 1964. – 481 р.3.       Korobov L.A., Zharkov A.F., Shernik A.O. Dymovye i ventilyatsionnyie truby vysotoy 200-500 metrov, kak prostranstvennye sooruzheniya (Smoke and ventilation pipes with a height of 200-500 meters, as spatial structures). ‑ Moskva : KompaniyaSputnik+,2006. ‑ 246 р.4.       Kan S.N. Stroitelnaya mehanika obolochek (Structural mechanics of shells). ‑ Moskva: Mashinostroenie, 1966. ‑ 508 р.5.       Kan S.N., Byirsan K.E., Alifanova O.A. Ustoychivost obolochek (Stability of shells). ‑ Harkov, 1970. ‑ 153 р.6.       Kolkunov N.V. Osnovy raschyota uprugih obolochek (Fundamentals of elastic shells analysis). ‑ Moskva:Vyisshaya shkola, 1972. ‑ 296 р.7.       Maleki S., Mehretehran A.M. 3D wind buckling analysis of long steel corrugated silos with vertical stiffeners. Engineering Failure Analysis, 2018, Vol. 90, 156-167 pp.8.       Caoa Q.S., Zhaob Y., Zhanga R. Wind induced buckling of large circular steel silos with various slenderness. Thin-Walled Structures, 2018,Vol. 130, 101–113 pp.9.       Chen L., Rotter J.M. Buckling of anchored cylindrical shells of uniform thickness under wind load, Engineering Structures. – Elsevier, 2012. – №41. – P. 199-208.10.    Rotter J.M., Sadowski A.J. Cylindrical shell bending theory for orthotropic shells under general axisymmetric pressure distributions // Engineering Structures. – Elsevier, 2012. – №42. – P. 258-265.11.    Makhinko N.O. Rozrakhunok yemnostei z ploskym dnyshchem, yak obolonok obertannia zminnoi zhorstkosti (Сalculation of tanks with flatbottom as evolution shells with variable stiffness). Visnyk Odeskoi derzhavnoi akademii budivnytstva ta arkhitektury. ‑ Odesa: Zovnishreklamservis, 2018. ‑ Vol.70. ‑ Р.68-74.