ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ НЕРІВНОМІРНОГО РОЗПОДІЛУ ТЕМПЕРАТУРИ НА РЕСУРС ХВОСТОВИКА ЛОПАТКИ ГАЗОТУРБІННОЇ УСТАНОВКИ

Заголовок (російською): 
Исследование влияния неравномерного распределения температуры на ресурс хвостовика лопатки газотурбінной установки
Заголовок (англійською): 
Research of impact of irregular temperature distribution on lifetime of gasturbine unit blade batt
Автор(и): 
Баженов В.А., Гуляр О.І., Пискунов С.О., Андрієвський В.П.
Автор(и) (англ): 
V.A.Bazhenov, A.I. Gulyar, S.O. Pyskunov, V.P. Andryevsky
Анотація (укр): 
Із використанням напіваналітичного методу скінчених елементів (НМСЕ) проведено дослідження впливу нерівномірного розподілу температури на величину основного ресурсу хвостовика лопатки газотурбінної установки в умовах повзучості.
Анотація (рус): 
С использованием полуаналитического метода конечных элементов (ПМКЭ) проведено исследование влияния неравномерного распределения температуры на величину основного ресурса хвостовика лопатки газотурбинной установки в условиях ползучести.
Анотація (англ): 
The research of impact of irregular temperature distribution on lifetime of gasturbine unit blade batt under creep loading condition using semianalytical finite element method (SFEM) has been made.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Опір матеріалів і теорія споруд. 2009. No 84
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
25 Июнь 2009
Номер збірника: 
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Литература: 
  1. Баженов В.А., Гуляр А.И., Пискунов С.О., Шкрыль А.А. Определение ресурса лопатки газовой турбины в условиях ползучести на основе континуальной механики разрушения // Проблемы прочности. – 2006. – №4. – С. 87-93.
  2. Баженов В.А., Гуляр О.І., Пискунов С.О., Андрієвський В.П. Алгоритм розв’язання просторової задачі термов’язкопружнопластичності призматичних тіл з урахуванням пошкодженості//Опір матеріалів і теорія споруд: Наук.-тех. збірн. - К.: КНУБА, 2006 р.
  3. Баженов В.А., Гуляр О.І., Пискунов С.О., Андрієвський В.П. Вплив температурного навантаження на основний та додатковий ресурс лопатки газотурбінної установки // Опір матеріалів і теорія споруд: Наук.-техн. збірник. – К.: КНУБА, 2007. – Вип. 81. С.3–32.
  4. Баженов В.А., Гуляр О.І., Пискунов С.О., Сахаров О.С. Напіваналітичний метод скінчених елементів в задачах руйнування просторових тіл: Монографія – К.: КНУБА, 2005. – 298 с.
  5. Работнов Ю.Н. Ползучесть элементов конструкций.– М., Наука, 1966. – 732 с.