КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ ЛОПАТЕЙ ВІТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК

Заголовок (російською): 
КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ ЛОПАСТЕЙ ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК
Заголовок (англійською): 
COMPUTER SIMULATION OF DYNAMICS OF WIND POWER STATION BLADES
Автор(и): 
Гловач Л.В., Носенко В.П.
Автор(и) (англ): 
Glovach L.V., Nosenko V.P.
Анотація (укр): 
Обговорюються перспективи розвитку вітроенергетики в Україні. Поставлено задачу про динамічний розрахунок конструкції вітроенергетичної установки за інтегрованою розрахунковою схемою. Прийняті до уваги сили тяжіння, аеродинамічні сили та гіроскопічні сили інерції. Побудовані розв’язувальні рівняння. Розроблена методика розрахунку.
Анотація (рус): 
Обсуждаются перспективы развития ветроэнергетики в Украине. Поставлено задачу о динамическом расчете конструкции ветроэнергетической установки с применением интегрированной расчетной схемы. Приняты во внимание силы тяжести, аэродинамические силы и гироскопические силы инерции. Построены разрешающие уравнения. Разработана методика расчета.
Анотація (англ): 
The prospects of wind power development in the Ukraine are discussed. The problem on dynamic calculation of a wind power station structure is stated with the use of integrated design scheme. The gravity forces, aerodynamic and gyroscopic inertia forces are taken into account. The constitutive equations are constructed. The calculation techniques are elaborated.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Опір матеріалів і теорія споруд. 2010. No 85
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
25 Май 2010
Номер збірника: 
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Литература: 
 1. Андрианов В.Н., Быстрицкий Д.Н., Вашкевич К.П., Секторов В.Р. Ветроэлектрические станции. – Москва, ГЭИ, 1960. – 323 c.
 2. Шефтер Я.И., Рождественский И.В. Ветронасосные и ветроэлектрические агрегаты. – Москва, “КОЛОС”, 1967. – 376 c.
 3. Харитонов В.П. Автономные ветроэлектрические установки. – Москва, ГНУ ВИЭСХ, 2006. – 273 c.
 4. Гуляев В.И., Соловьев И.Л., Худолий С.Н. Прецессионные колебания двухлопастного ротора с упругим невесомым валом при сложном вращении. // Проблемы прочности. – 2002. – №2. – С. 73 – 81.
 5. Гуляев В.И., Худолий С.Н. Колебания криволинейных закрученных лопастей при сложном вращении. // Проблемы прочности. – 2005. – 41, №4. – С. 126 – 132.
 6. Гайдайчук В.В., Худолий С.Н. Резонансные колебания упругих лопастей при сложном вращении. // Вібрації в техніці та технологіях. – 2004. – №6 (38). – С. 54 – 57.
 7. Гайдайчук В.В., Носенко В.П. Динаміка вітроенергетичних установок під дією вітрових та інерційних навантажень. // Опір матеріалів і теорія споруд. – 2008. – № 82 – С. 31 – 38.
 8. Гайдайчук В.В., Носенко В.П. Компьютерное моделирование динамического поведения и прочности конструкций ветроэнергетических установок. // Промислове будівництво та інженерні споруди. – 2009. – №3. – С. 22 – 26.
 9. Перельмутер А.В., Микитаренко М.А. Башни для ветроэнергетических установок: тенденции развития. // Вісник Донбаської державної академії будівництва і архітектури. Будівельні конструкції. Будівлі та споруди. – 2001. – Вип. 5 (30). – С. 8 – 13.
 10. Гуляев В.И., Гайдайчук В.В., Кошкин В.Л. Упругое деформирование, устойчивость и колебания гибких криволинейных стержней. – Киев: Наукова думка, 1992. – 344 c.
 11. Михеев Р.А. Прочность вертолетов. – Москва, Машиностроение, 1984. – 280 c.