ДИНАМІКА ДВОХ КІЛЕЦЬ, З’ЄДНАНИХ СТЕРЖНЕВИМ ЕЛЕМЕНТОМ

Заголовок (російською): 
ДИНАМИКА ДВУХ КОЛЕЦ, СОЕДИНЕННЫХ СТЕРЖНЕВЫМ ЭЛЕМЕНТОМ
Заголовок (англійською): 
DYNAMICS OF TWO RINGS CONNECTED BY A BAR ELEMENT
Автор(и): 
Киричук О.А., Лук’янченко О.О.
Автор(и) (англ): 
Kyrychuk A.A., Lukianchenko O.O.
Анотація (укр): 
Для якісної оцінки взаємного впливу власних коливань двох резервуарів, поверхні яких в певних точках мають з’єднання прямолінійними трубчатими елементами, виконано модальний аналіз конструкції на основі спрощеної скінченноелементної моделі у вигляді двох концентричних кілець, що з’єднанні стержневим елементом. Виявлено суттєвий вплив з’єднувального елемента на динаміку механічної конструкції в цілому.
Анотація (рус): 
Для качественной оценки взаимного влияния собственных колебаний двух резервуаров, поверхности которых в определенных точках имеют соединения прямолинейными трубчатыми элементами, выполнен модальный анализ конструкции на основе упрощенной конечноэлементной модели в виде двух концентрических колец, соединенных стержневым элементом. Обнаружено существенное влияние соединительного элемента на динамику механической конструкции в целом.
Анотація (англ): 
For qualitative assessment of the mutual influence of the natural oscillations of two reservoirs, which surfaces at certain points are connected with straight tubular elements, modal analysis was made on the basis of the simplified structure of the finite element model in the form of two concentric rings connected by a bar element. A significant effect of the connecting element on the dynamics of the overall mechanical design was revealed.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Опір матеріалів і теорія споруд. 2012. No 89
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
02 Ноябрь 2015
Номер збірника: 
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Литература: 
  1. ВБН В.2.2-58.2-94. Резервуари вертикальні сталеві для зберігання нафти і нафтопродуктів з тиском насичених парів не вище 93.3 кПа. – Чинний з 1994.10.01 – К.: Держкомнафтогаз України, 1994. - 98с.
  2. Протокол про охорону навколишнього середовища до Договору про Антарктику (Мадрид, 4жовтня 1991р.) Закон України No2284 – ІІІ від 22.02.2001р.
  3. Гайдайчук В.В., Киричук О.А., Кузько О.В., Палій О.М. Розрахунок динамічних характеристик оболонки паливного резервуару// Опір матеріалів і теорія споруд: Наук.- техн. збірник. – Вип.86. – К.:КНУБА, 2010. – С. 16 –21.
  4. Дехтярюк Є.С., Лук’янченко О.О., Шах В.В. Оцінка рівня конструкційної безпеки нафтоналивного резервуара// Опір матеріалів і теорія споруд: Наук.-техн. збірник. – Вип.86. – К.:КНУБА, 2010. – С. 22 –29.
  5. Шимкович Д.Г. Расчет конструкций в MSC/NASTRAN for Windows. - М.: ДМК Пресс, 2001.- 448 с.