ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ ПРИ ВИВЧЕННІ БУДІВЕЛЬНОЇ МЕХАНІКИ

Заголовок (російською): 
ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ СТРОИТЕЛЬНОЙ МЕХАНИКИ
Заголовок (англійською): 
APPLICATION OF PROGRAMMATIC FACILITIES AT STUDY OF STRUCTURAL MECHANICS
Автор(и): 
В.А. Баженов
О.В. Шишов
Автор(и) (англ): 
Bazhenov V.A.
Shishov O.V.
Ключові слова (укр): 
програми, електронний підручник, електронний посібник, програмний комплекс, тестування знань
Ключові слова (рус): 
программы, электронный учебник, электронное пособие, программный комплекс, тестирование знаний
Ключові слова (англ): 
programs, electronic textbook, electronic manual, programmatic complex, testing of knowledges
Анотація (укр): 
Представлено методику застосування програмних засобів у навчальному процесі на кафедрі будівельної механіки Київського національного університету будівництва і архітектури.
Анотація (рус): 
Представлена методика применения программных средств в учебном процессе на кафедре строительной механики Киевского национального университета строительства и архитектуры.
Анотація (англ): 
The method of application of programmatic facilities is presented in an educational process on the department of structural mechanics of the Kievan national university of building and architecture.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Опір матеріалів і теорія споруд, 2015, номер 96
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Strength of Materials and Theory of Structures, 2015, issue 96
Мова статті: 
Українська
Права: 
Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License CC BY-NC-SA.
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
15 Декабрь 2015
Номер збірника: 
Університет автора: 
Київский національний університет будівництва і архітектури Повітрофлотський просп., 31, м. Київ. 03680
Литература: 
  1. Баженов В.А., Перельмутер А.В., Шишов О.В. Будівельна механіка. Комп’ютерні технології і моделювання. Підручник -К.: ВІПОЛ, 2013. – 896 с.
  2. Баженов В.А., Іванченко Г.М., Шишов О.В., Пискунов С.О. Будівельна механіка. Розрахункові вправи. Задачі. Комп’ютерне тестування. Навчальний посібник. - К.: Каравела, 2010 р. – 504 с.
  3. Баженов В.А., Криксунов Е.З., Перельмутер А.В., Шишов О.В. Інформатика. Інформаційні технології в будівництві. Системи автоматизованого проектування. Підручник – К.: Каравела, 2011. – 488
  4. Баженов В.А.,  Шишов О.В. Будівельна механіка. Електронний підручник. http://www.knuba.edu.ua/ua/facultes/10/38, 2008.
  5. Баженов В.А., Іванченко Г.М., Шишов О.В., Пискунов С.О. Будівельна механіка. Розрахункові вправи. Задачі. Комп’ютерне тестування. Навчальний посібник. http://www.knuba.edu.ua/ua/facultes/10/38.  2014.
References: 
  1. Bazhenov V.А., Perelmuter А.V., Shishov О.V. Budivelna mechanika. Comp'uterni technologii і modeluvannya. Pidrucnyk . (Structural mechanics. Computer's technologies and designing)  -К.: VIPOL, 2013. – 896 s.
  2. Bazhenov V.А.,  Ivanchenko G.М., ., Shishov О.V., Piskunov S.О. Будівельна механіка. Розрахункові вправи. Задачі. Комп’ютерне тестування. Навчальний посібник. (Structural mechanics. Calculation exercises, Tasks. Computer's testing) - К.: Caravela, 2010  – 504 s.
  3. Bazhenov V.А.,  Kriksunov Е.Z., Perelmuter А.V., Shishov О.V. Інформатика. Інформаційні технології в будівництві. Системи автоматизованого проектування. Підручник (Informatics. Information technologies in building) – К.: Caravela, 2011. – 488 s.
  4. Bazhenov V.А., Shishov О.V. Будівельна механіка. Електронний підручник. (Structural mechanics. Electronic textbook) - http://www.knuba.edu.ua/ua/facultes/10/38, 2008.
  5. Bazhenov V.А.,  Kriksunov Е.Z., Perelmuter А.V., Shishov О.V. Інформатика. Інформаційні технології в будівництві. Системи автоматизованого проектування. Підручник (Informatics. Information technologies in building). http://www.knuba.edu.ua/ua/facultes/10/38.  2014.