109

Вплив пружності полімерного заповнювача тришарової циліндричної структури еліптичного перетину на її поведінку при внутрішньому імпульсному навантаженні

Оптимізація режиму руху маніпулятора на пружній опорі за критерієм мінімуму середньоквадратичного значення рушійного моменту приводу

Страницы