91

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ КАВЕРНИ В ГАЛТЕЛІ ВУЗЛА З’ЄДНАННЯ КОЛЕКТОРА З КОРПУСОМ ПАРОГЕНЕРАТОРА ПГВ-1000М НА ЙОГО НАПРУЖЕНИЙ СТАН

ЗАСТОСУВАННЯ УЗАГАЛЬНЕНОГО МЕТОДУ СКІНЧЕННИХ ІНТЕГРАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ДЛЯ РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ ПРО ВЛАСНІ КОЛИВАННЯ НЕОДНОРІДНОГО ПОРОЖНИННОГО ТОВСТОСТІННОГО ЦИЛІНДРА

Страницы