Аннотації

Автор(и):
В.А. Баженов, О.І. Гуляр, С.О. Пискунов, О.О. Криль, С.В. Мицюк
Автор(и) (англ)
Bazhenov V.A., Gulyar O.І., Pyskunov S.O., Mytsyuk S.V.
Дата публікації:

18.05.2015

Анотація (укр):

Отримано матрицю жорсткості неоднорідного скінченого елемента із змінними геометричними і фізичними параметрами і довільними граничними умовами і досліджено достовірність отримуваних результатів моделювання неоднорідного напружено-деформованого стану.

Анотація (рус):

Получена матрица жестокости неоднородного конечного элемента с переменными геометрическими и физическими параметрами и произвольными граничными предельными условиями. Исследована достоверность получаемых результатов моделирования неоднородного напряженно деформированного состояния.

Анотація (англ):

The stiffness matrix of a non-uniform finite element with variable geometrical and physical parameters and any boundary conditions is received. The reliability of received results of non- uniform stress-strained state modeling is investigated.

Література:

  1. Баженов В.А., Гуляр О.І., Пискунов С.О., Сахаров О.С. Напіваналітичний метод скінченних елементів в задачах руйнування просторових тіл: Монографія – К.: КНУБА, 2005. – 298с.
  2. Баженов В.А., Гуляр О.І., Пискунов С.О., Мицюк С.В. Особливості реалізації моментної схеми скінчених елементів для визначення пружного стану просторових тіл складної форми// Опір матеріалів і теорія споруд No 89, 2012.- С. 3-25.
  3. Сахаров А.С., Кислоокий В.Н., Киричевский В.В. Метод конечных элементов в механике твердых тел.- К.: Вища школа, 1982. - 480с.