Аннотації

Автор(и):
Цимбал С.Й., Малишев О.В.
Автор(и) (англ)
Tsymbal S.Y., Malyshev O.V.
Дата публікації:

06.07.2011

Анотація (укр):

Проведено порівняння аналітичних методів розрахунку радіуса зони ущільнення ґрунту навколо бічної поверхні вдавлюваних аль з практичними результатами. Запропоновано методику побудови ущільненої зони навколо бічної поверхні квадратної та таврової палі.

Анотація (рус):

Проведено сравнение аналитических методов расчета радиуса уплотнения грунта вокруг боковой поверхности вдавливаемых свай с практическими результатами. Предложена методика построения уплотненной зоны вокруг боковой поверхности квадратной и тавровой сваи.

Анотація (англ):

A comparison of analytical methods for the calculation of radius of soilconsolidation around lateral surface of driven piles with practical results is spent. A method is proposed for construction of consolidation zone around the side of square and T-cross section piles.

Література:

  1. Зоценко М.Л., Коваленко В.І. Інженерна геологія. Механіка ґрунтів, основи і фундаменти. Підручник. Полтава: ПНТУ, 2003 – 446 с.
  2. Цимбал С.Й. К определению сопротивления грунта по боковой поверхности забивной сваи. Основания и фундаменты. - К.: «Будівельник», 1979, вип.12.
  3. Цимбал С.Й., Куценко Г.В. Врахування пористості ґрунтів при визначенні розмірів зони їх ущільнення. Основи і фундаменти. - К.: «Будівельник», 2008, вип.31.