ОСОБЛИВОСТІ УТВОРЕННЯ УЩІЛЬНЕНИХ ЗОН ГРУНТУ НАВКОЛО БІЧНОЇ ПОВЕРХНІ ВДАВЛЮВАНИХ ПАЛЬ

Заголовок (російською): 
ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ УПЛОТНЕННЫХ ЗОН ГРУНТА ВОКРУГ БОКОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ ВДАВЛИВАЕМЫХ СВАЙ
Заголовок (англійською): 
FEATURES OF FORMATION OF THE CONSOLIDATION ZONES OF AROUND THE LATERAL SURFACE OF DRIVEN PILES
Автор(и): 
Цимбал С.Й., Малишев О.В.
Автор(и) (англ): 
Tsymbal S.Y., Malyshev O.V.
Анотація (укр): 
Проведено порівняння аналітичних методів розрахунку радіуса зони ущільнення ґрунту навколо бічної поверхні вдавлюваних аль з практичними результатами. Запропоновано методику побудови ущільненої зони навколо бічної поверхні квадратної та таврової палі.
Анотація (рус): 
Проведено сравнение аналитических методов расчета радиуса уплотнения грунта вокруг боковой поверхности вдавливаемых свай с практическими результатами. Предложена методика построения уплотненной зоны вокруг боковой поверхности квадратной и тавровой сваи.
Анотація (англ): 
A comparison of analytical methods for the calculation of radius of soilconsolidation around lateral surface of driven piles with practical results is spent. A method is proposed for construction of consolidation zone around the side of square and T-cross section piles.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Опір матеріалів і теорія споруд. 2011. No 87
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
06 Июль 2011
Номер збірника: 
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Литература: 
  1. Зоценко М.Л., Коваленко В.І. Інженерна геологія. Механіка ґрунтів, основи і фундаменти. Підручник. Полтава: ПНТУ, 2003 – 446 с.
  2. Цимбал С.Й. К определению сопротивления грунта по боковой поверхности забивной сваи. Основания и фундаменты. - К.: «Будівельник», 1979, вип.12.
  3. Цимбал С.Й., Куценко Г.В. Врахування пористості ґрунтів при визначенні розмірів зони їх ущільнення. Основи і фундаменти. - К.: «Будівельник», 2008, вип.31.