Аннотації

Автор(и):
В.А. Баженов, О.В. Шишов
Автор(и) (англ)
Bazhenov V.A., Shishov O.V.
Дата публікації:

15.12.2015

Анотація (укр):

Представлено методику застосування програмних засобів у навчальному процесі на кафедрі будівельної механіки Київського національного університету будівництва і архітектури.

Анотація (рус):

Представлена методика применения программных средств в учебном процессе на кафедре строительной механики Киевского национального университета строительства и архитектуры.

Анотація (англ):

The method of application of programmatic facilities is presented in an educational process on the department of structural mechanics of the Kievan national university of building and architecture.

Література:

  1. Баженов В.А., Перельмутер А.В., Шишов О.В. Будівельна механіка. Комп’ютерні технології і моделювання. Підручник -К.: ВІПОЛ, 2013. – 896 с.
  2. Баженов В.А., Іванченко Г.М., Шишов О.В., Пискунов С.О. Будівельна механіка. Розрахункові вправи. Задачі. Комп’ютерне тестування. Навчальний посібник. - К.: Каравела, 2010 р. – 504 с.
  3. Баженов В.А., Криксунов Е.З., Перельмутер А.В., Шишов О.В. Інформатика. Інформаційні технології в будівництві. Системи автоматизованого проектування. Підручник – К.: Каравела, 2011. – 488
  4. Баженов В.А.,  Шишов О.В. Будівельна механіка. Електронний підручник. http://www.knuba.edu.ua/ua/facultes/10/38, 2008.
  5. Баженов В.А., Іванченко Г.М., Шишов О.В., Пискунов С.О. Будівельна механіка. Розрахункові вправи. Задачі. Комп’ютерне тестування. Навчальний посібник. http://www.knuba.edu.ua/ua/facultes/10/38.  2014.

References:

  1. Bazhenov V.А., Perelmuter А.V., Shishov О.V. Budivelna mechanika. Comp'uterni technologii і modeluvannya. Pidrucnyk . (Structural mechanics. Computer's technologies and designing)  -К.: VIPOL, 2013. – 896 s.
  2. Bazhenov V.А.,  Ivanchenko G.М., ., Shishov О.V., Piskunov S.О. Будівельна механіка. Розрахункові вправи. Задачі. Комп’ютерне тестування. Навчальний посібник. (Structural mechanics. Calculation exercises, Tasks. Computer's testing) - К.: Caravela, 2010  – 504 s.
  3. Bazhenov V.А.,  Kriksunov Е.Z., Perelmuter А.V., Shishov О.V. Інформатика. Інформаційні технології в будівництві. Системи автоматизованого проектування. Підручник (Informatics. Information technologies in building) – К.: Caravela, 2011. – 488 s.
  4. Bazhenov V.А., Shishov О.V. Будівельна механіка. Електронний підручник. (Structural mechanics. Electronic textbook) - http://www.knuba.edu.ua/ua/facultes/10/38, 2008.
  5. Bazhenov V.А.,  Kriksunov Е.Z., Perelmuter А.V., Shishov О.V. Інформатика. Інформаційні технології в будівництві. Системи автоматизованого проектування. Підручник (Informatics. Information technologies in building). http://www.knuba.edu.ua/ua/facultes/10/38.  2014.