Головний редактор — Баженов Віктор Андрійович

Доктор технічних наук (1985), професор (1987), Академік Національної академії педагогічних наук України (2010 р.).

Заслужений діяч науки і техніки України (1992), двічі Лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки (1991, 2003), Лауреат Державної премії України у галузі освіти (2013), дійсний член ряду громадських академій.

Завідувач кафедри будівельної механіки (з 1989 р.) , директор Науково-дослідного інституту будівельної механіки Київського національного університету будівництва і архітектури (з 1992 р.).

Відомий учений у галузі механіки твердого деформівного тіла, організатор освіти. Створив наукову школу з теорії і методів математичного моделювання, сучасних чисельних розв’язків задач будівельної механіки. Значну увагу приділяє теоретичному обґрунтуванню системи багатоступеневої неперервної освіти, державних стандартів вищої освіти та освітньо-кваліфікаційних програм із будівельних професій.

Народився в 1941 р. в м.Городня Чернігівської обл.

Закінчив Київський інженерно-будівельний інститут у 1963 р., за фахом – інженер-будівельник, закінчив аспірантуру в 1967 р.

Кандидат технічних наук – 1969 р., кандидатська дисертація “Дослідження напружено-деформованого стану гнучких циліндричних оболонок у пружному середовищі”.

Доктор технічних наук – 1985 р., докторська дисертація “Деформування елементів конструкцій з однобічними в'язями при статичних і динамічних навантаженнях”.

З 1986 р. – проректор з наукової роботи Київського інженерно-будівельного інституту, в 1988 – 2013 р. – перший проректор КНУБА

Автор біля 560 наукових праць, у тому числі 27 монографій, 30 підручників і навчальних посібників для вищих навчальних закладів, серед яких є електронний підручник і довідник з будівельної механіки, перший україномовний підручник «Будівельна механіка. Комп’ютерний курс» (здійснено 3 видання), а також 3 видання посібника з комп’ютерного тестування знань, підручники «Варіаційні принципи і методи будівельної механіки», «Варіаційні основи будівельної механіки».
Підготував 8 докторів та 22 кандидати наук.

Голова експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт з архітектури, будівництва і геодезії МОН України, голова секції Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки, голова секції «Механіка» Наукової ради МОН України, заступник голови Національного комітету України з теоретичної і прикладної механіки.

Нагороджений орденами «За заслуги» ІІІ ст. (2000 р.), «За заслуги» ІІ ст. (2006 р.), «За заслуги» І ст. (2011 р.), 2 медалями («За трудовую доблесть», 1981 р.), «В память 1500-летия Киева», 1982 р.), Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України (2001 р.), знаком Національної академії педагогічних наук України «Ушинський К.Д.» (2006 р.), знаком МОН України «За наукові досягнення» (2006 р.), а також медаллю Національної академії педагогічних наук України  «Григорій Сковорода» (2011 р.).