Про збірник

Збірник «Опір матеріалів і теорія споруд» був заснований у 1965 році.

Періодичність видання - два рази на рік, видано 93 випуски. Збірник має великий список розсилки, до якого входять зокрема Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (представлений на сайті НБУВ), Національна парламентська бібліотека України, Львівська Національна бібліотека України імені Стефаника та ін.

У 1965 - 1998 роки збірник видавався російською мовою і мав назву "Сопротивление материалов и теория сооружений" (Soprotyvlenye materyalov y teoryia sooruzhenyi, ISSN 0132-1471). З 1998 року збірник статей видається українською мовою під назвою "Опір матеріалів и теорія споруд" (Opir materialiv i teoriia sporud). В теперішній час видається українською та англійською мовами, в 2015 р. збірник отримав ISSN 2410-2547. Кожна стаття має назву та реферат російською, українською та англійською мовами.

В збірнику публікуються наукові статті, що містять результати фундаментальних досліджень з актуальних проблем опору матеріалів, будівельної механіки, механіки деформівного твердого тіла, теорії споруд, суміжних прикладних проблем міцності і надійності в машинобудуванні,  будівництві та інших галузях техніки, висвітлюються питання викладання будівельної механіки та подається інформація про нові навчальні і наукові видання за тематикою збірника, підготовлені в КНУБА. 

Збірник призначений для дослідників, викладачів, студентів і аспірантів, інженерів будівельників, інших фахівців в галузі механіки.