Опір матеріалів і теорія споруд, 2018, номер 101
Титульна сторінка
ЗМІСТ
ПОСТАНОВКА ЕВОЛЮЦІЙНОЇ ГЕОМЕТРИЧНО НЕЛІНІЙНОЇ ЗАДАЧІ МЕХАНІКИ РУЙНУВАННЯ ДЛЯ ПРОСТОРОВИХ ТІЛ ОБЕРТАННЯ ТА ПРИЗМАТИЧНИХ ТІЛ Анотація [+]
Баженов В.А., Солодей І.І., Вабіщевич М.О., Стригун Р.Л.
Wavelet transform using for analysis of vibroimpact system chaotic behavior Анотація [+]
Bazhenov V.A., Pogorelova O.S., Postnikova T.G., Lukianchenko O.O.
АНАЛІЗ НЕСТАЦІОНАРНОЇ РЕАКЦІЇ ПРУЖНОЇ ОБОЛОНКИ НА ІМПУЛЬСНЕ НАВАНТАЖЕННЯ Анотація [+]
Кривенко О.П., Ворона Ю.В.
EFFECT OF STATIC LOADS ON THE NATURAL VIBRATIONS OF RIBBED SHELLS Анотація [+]
Кривенко О.П.
ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СТІЙКОСТІ ПАРАМЕТРИЧНИХ КОЛИВАНЬ ВИСОКОЇ ТОНКОСТІННОЇ ОБОЛОНКИ ВІД’ЄМНОЇ ГАУСОВОЇ КРИВИЗНИ Анотація [+]
Лук’янченко О.О., Палій О.М.
ВИЗНАЧЕННЯ ТРІЩИНОСТІЙКОСТІ ЗАХИСНОЇ ОБОЛОНКИ ЯДЕРНОГО РЕАКТОРУ ПРИ ТЕРМОСИЛОВОМУ НАВАНТАЖЕННІ Анотація [+]
Пискунов С.О., ШкрильО.О.
ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ Анотація [+]
Баженов В.А., Шишов О.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ СЕЙСМІЧНОЇ ХВИЛЬОВОЇ РЕАКЦІЇ ПРОСТОРОВОЇ КОНСТРУКЦІЇ Анотація [+]
Лук’янченко О.О., Костіна О.В., Геращенко О.В.
ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРНИХ РЕЖИМІВ НА НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН ДЕТАЛЕЙ КОНСТРУКЦІЙ Анотація [+]
Валер В.В., Пискунов С.О.
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ РОЗВИТКУ МАГІСТРАЛЬНИХ ТРІЩИН В ТІЛАХ ОБЕРТАННЯ СКЛАДНОЇ СТРУКТУРИ З УРАХУВАННЯМ ФОРМОЗМІНЕННЯ Анотація [+]
Баженов В.А., Максим’юк Ю.В.