JUSTIFICATION OF THE TYPES OF OBSOLETE HOUSING STOCK AS THE FIRST STAGE OF EFFECTIVE RECONSTRUCTION

Заголовок (англійською): 
JUSTIFICATION OF THE TYPES OF OBSOLETE HOUSING STOCK AS THE FIRST STAGE OF EFFECTIVE RECONSTRUCTION
Автор(и): 
A.M. Pleshkanovska
D.S. Kuznetsova
Автор(и) (англ): 
A.M. Pleshkanovska
D.S. Kuznetsova
Ключові слова (укр): 
застарілий житловий фонд, технічний стан, безпечні житлові умови, комфортність житлових умов, очікуваний корисний cтрок служби будівлі
Ключові слова (англ): 
obsolete housing stock, technical condition, safety of living conditions, comfort of living conditions, effective expectancy life of the building
Анотація (укр): 
Комплексна реконструкція застарілого житлового фонду є актуальною проблемою для багатьох країн світу. Наразі це завдання є надзвичайно актуальним сучасним викликом для України, адже в Україні існує велика кількість будівель, стан яких вимагає термінового капітального ремонту або, навіть, знесення. З метою оновлення житлового фонду на державному рівні планується розроблення програм комплексної реконструкції застарілого житлового фонду. Успіх реалізації реконструкції житлового фонду залежить від багатьох умов. Однією з найважливіших перешкод є недосконалість законодавчої бази з цього питання. Відсутність та неоднозначність законодавчих норм, що регулюють визначення об’єкту та здійснення комплексної реконструкції, ускладнює та вкрай вповільнюють процес реалізації реконструкції застарілого житлового фонду. Одним із завдань підготовки програм і проектів комплексної реконструкції житлового фонду є обґрунтування критеріїв визначення об’єктів, що відносяться до того чи іншого типу застарілого житлового фонду. У статті проведено класифікацію застарілих житлових будинків, представлених в Україні (на прикладі міста Києва). У дослідженні було виділено кілька переважаючих типів будівель, а саме: будівлі історичного типу, будівлі сталінського періоду будівництва (так звані «сталінки»), будівлі барачного типу та будівлі першого періоду промислового домобудування, так звані «хрущовки» Проаналізовано недоліки існуючого підходу до визначення застарілого житлового фонду. Запропоновано критерії віднесення житлового фонду до застарілого та параметри їх визначення. Значні обсяги застарілого житлового фонду (близько третини загального житлового фонду) та відсутність необхідного фінансування вимагають коригування чинної законодавчої бази з цього питання з метою ретельного аналізу потенційних об’єктів комплексної реконструкції, та визначення раціональних методів реконструкції заходів залежно від встановлених типів застарілого житлового фонду. Обґрунтування критеріїв та параметрів для визначення застарілого житлового фонду дозволяє зробити крок вперед до успішної реалізації програм комплексної реконструкції застарілого житлового фонду.
Анотація (англ): 
The complex reconstruction of the obsolete housing stock is an actual problem for many countries. Now this task is an urgent challenge for Ukraine. There is a large number of buildings which condition requires urgent major repair or demolishing in Ukraine. In order to renew the housing stock at the state level a program for the complex reconstruction of the housing stock is planned. The success of the implementation of housing stock renovation program depends on many conditions. One of the most important barriers is the shortcomings of the legislative framework. The absence and ambiguity of legal provisions governing the implementation of the complex reconstruction make the process of housing rehabilitation difficult and extremely slow. The experience of Ukraine demonstrates that one of the issues within the implementation of the complex reconstruction program of the housing stock is the justification of criteria for the definition of objects to be reconstructed. he classification of obsolete housing stock objects presented in Ukraine (on the example of Kyiv) has been carried out in the article. In the study several prevailing types of buildings were distinguished: historical buildings, buildings of the Stalin's type («stalinki»), buildings of barrack type and buildings of the first period of industrial house building, the so-called «khrushchevki» The drawbacks of the existing approach to the definition of outdated housing stock are analyzed. Criteria for defining obsolete housing stock and parameters for their determination are proposed. The considerable volumes of the obsolete housing stock (about third of the total housing stock) and the lack of the necessary financing require a thorough analysis of the objects of comprehensive reconstruction, starting with a clear parameterization of the criteria for assigning existing housing stock to the obsolete one and determining rational methods of reconstruction depending on the types of obsolete housing stock. The justification of criteria and parameters for defining the obsolete housing stock allows to make a step forward to the definition of the most efficient types of reconstructive measures for appropriate types of buildings.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Опір матеріалів і теорія споруд, 2021, номер 107
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Strength of Materials and Theory of Structures, 2021, issue 107
Мова статті: 
English
Формат документа: 
application/pdf
Дата публікації: 
27 Декабрь 2021
Номер збірника: 
Університет автора: 
Kyiv National University of Construction and Architecture 31, Povitroflotskyave, Kyiv, Ukraine, 03680
References: 
 1. Abeleshov V. Tekhnichna expluatatsyiya budivel. [Technical maintenance of buildings] Kharkiv: KNAMG. – 2009.
 2. Baryshikov A. Tekhnichna ekspluatatsiya budivelnykh ta miskykh terytoriy. [Technical operation of buildings and urban areas.] – High School: Kyiv. – 2000.
 3. Grabovyy K., Kiseleva E. Energy efficiency of housing stock as an incentive the performance of real estate objects // Proceedings of Moscow State, Vestnik MGSU. – 2015. – № 3. – P.79-91.
 4. Kallaos J. Explicit consideration of time in the life cycle assessment of buildings. SB10 Finland: Sustainable Community – building SMARTTM Conference Proceedings, Helsinki. – 2010.
 5. Kalinin V., Sokova C. Otsinka tekhnichnoho stanu zdaniy. [Assessment of the technical condition of the buildings]. INFRA-M: Moscow.  – 2005.
 6. Klyushnichenko E. Sotsialno-ekonomichni osnovy planuvannya ta zabudovy mist [Socio-economic bases of city planning and development], Kyiv: Ukrhbudinform. – 1999. 
 7. Klyushnichenko E. Formuvannya zhytlovoho seredovyshcha: Navchalnyy posibnyk.  [Forming a housing environment: a tutorial]. 2006. – Kyiv: KNUCA.
 8. Kohler N., Steadman P., Hassler U., Research on the building stock and its applications. Building Research and Information. – 2009. – № 37. – P. 449–454.
 9. Kovalevska О. Housings terms in system of descriptions of life quality. Public Administration: Improvement and Development. – 2011. 
 10. Krivosheev P. Naukovo-tekhnichni problemy resursu budivelnykh konstruktsiy pry rekonstruktsiyi zhytlovykh budynkiv // Reconsructsiya zhitla [Naukovo-tekhnichni problemy resursu budivelnykh konstruktsiy pry rekonstruktsiyi zhytlovykh budynkiv]. – 2009. – №11. – P. 20-25.
 11. Kuznetsova D. Otsenka fizicheskogo iznosa podrabatyvayemykh zdaniy po stepeni deformatsiy zemnoy poverkhnosti // Naukovi pratsi DonNTU [Assessment of physical deterioration of undermined buildings by the magnitude of deformations of the earth's surface]. – 2009. – № 6 (125). – P. 69-77.
 12. Holovne upravlinnya statystyky Ukrayiny. Zhytlovyy fond Kyyeva [Main Department of Statistics in Kyiv. Housing stock of Kyiv.] – 2019.
 13. Meshechek V. V., Matveev E.P. Posobiye po otsenke fizicheskogo iznosa zhilykh i obshchestvennykh zdaniy [Handbook for assessing the physical wear of residential and public buildings]. – 1999. – Moskow: MGSU.  
 14. Ministerstvo rehionalnoho rozvytku Ukrayiny. Metodika viznachennya yekonomíchno dotsílnogo rívnya yenergetichnoí yefektivnosti budível. [Methods for determining the economically feasible level of energy efficiency of buildings Methodology], Kyiv, Ukraine. – 2018.  Access mode: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0823-18#n14
 15. Oliynyk O., Murgul V. Strategy for energy efficient reconstruction of residential low-rise buildings, Construction of unique buildings and constructions. – 2016. – 1(40). – P. 112-124.
 16. Power A.  Housing and sustainability: demolition or refurbishment? Proceedings of the Institution of Civil Engineering: Urban Design and Planning. – 2010. – № 163(4). – P. 205–216.
 17. Pleshkanovska А. Metodolohiya kompleksnoyi rekonstruktsiyi mista [Methodology of Complex Reconstruction of the City]. The scientific world, Kyiv. – 2013.
 18. Pleshkanovska А., Savchenko O. Horoda i epokhy [Epochs and Cities]. 2nd ed. Kyiv: Logos. – 2019.
 19. Ministerstvo rehionalnoho rozvytku Ukrayiny. Zhytlovi budynky. Pravyla vyznachennya fizychnoho znosu zhytlovykh budynkiv 75.11-35077234. [Residential buildings. Rules for determining the physical wear of residential buildings, Standard of housing and communal economy of Ukraine]. – 2009.  Access  mode: https://dbn.co.ua/load/normativy/61-1-0-931
 20. Ministerstvo rehionalnoho rozvytku Ukrayiny. Zhytlovi budynky. Osnovni polozhennya DBN V. 2.2-15:2019 [Residential buildings. Basic provisions],  Kyiv, Ukraine. – 2019.
 21. Ministerstvo rehionalnoho rozvytku Ukrayiny.  Protect areas, buildings and structures from noise, State building codes, V.1.1-31:2013 [Zakhyst terytoriyi, budynkiv i sporud vid shumu], Kyiv, Ukraine. – 2014. 
 22. Ministerstvo rehionalnoho rozvytku Ukrayiny. Zahalni pryntsypy zabezpechennya nadiynosti ta konstruktyvnoyi bezpeky budivnytstva ta sporudy DBN V.1.2-14-2018 [General principles for ensuring the reliability and structural safety of buildings and structures, State building codes]. Kyiv, Ukraine. –2018.
 23. Ministerstvo rehionalnoho rozvytku Ukrayiny. Zhytlovi budynky. Rekonstruktsiya ta kapitalnyy remont DBN V.3.2-2-2009 [Residential buildings. Reconstruction and major repair. State building codes], Kyiv, Ukraine, – 2009. (Міністерство регіонального розвитку України. Житлові будинки. Реконструкція та капітальний ремонт / Zhytlovi budynky. Rekonstruktsiya ta kapitalnyy remont)  Access mode: https://dbn.co.ua/load/normativy/dbn/1-1-0-333.
 24. Derzhavna sluzhba statystyky. Dity, zhinky ta simya v Ukrayini [Children, females and family in Ukraine, Statistical collection], Kyiv, Ukraine, – 2018. Access mode: http://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/09/DJS_2018_pdf.pdf.
 25. Derzhavne upravlinnya statystyky v Ukrayini. Zhytlovyy fond Ukrayiny [Housing stock of Ukraine], – 2019. Access mode: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/zf/zf_u/2006_u.htm.
 26. Thomsen A., Flier K. Obsolescence and the end of life phase of buildings. Management and Innovation for a Sustainable Built Environment. Amsterdam, – 2011. Access mode: https://repository.tudelft.nl/islandora/object/uuid%3A90813327-f8ff-4053-bf10-17cf7c358a3d
 27. Verkhovna Rada of Ukraine. Pro kompleksnu rekonstruktsiyu kvartaliv (mikrorayoniv) zastariloho zhytlovoho fondu 525-V, 22 December 2006, Kyiv, Ukraine. [On the complex reconstruction of quarters (microdistricts) of the obsolete housing stock. Law of Ukraine] (Access mode: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/525-16.
 28. Verkhovna Rada of Ukraine. Pro pryvatyzatsiyu derzhavnoho zhytlovoho fondu) 2483-XII, 19 June 1992 [On the privatization of the state housing stock. Law of Ukraine], Kyiv, Ukraine.  Access mode: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2482-12
 29. Zemtsova O., Volodin W. Osnovnyye aspekty otsenki iznosa zdaniy [Basic aspects of building wear assessment], Ecology. – 2015. – № 23. – P. 51-56.