ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕТОДУ РЕАКЦІЙ ДЛЯ ПРИЗМАТИЧНИХ ТІЛ З ПОПЕРЕЧНИМИ ТРІЩИНАМИ

Заголовок (російською): 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДА РЕАКЦИЙ ДЛЯ ПРИЗМАТИЧЕСКИХ ТЕЛ С ПОПЕРЕЧНЫМИ ТРЕЩИНАМИ
Заголовок (англійською): 
THE EFFECTIVENESS OF THE REACTIONS METHOD FOR PRISMATIC BODIES WITH TRANSVERSAL CRACKS
Автор(и): 
Баженов В.А., Гуляр О.С., Пискунов С.О., Шкриль О.О., Богдан Д.В.
Автор(и) (англ): 
Bazhenov V., Gulyar A., Piskunov S., Shkril’ А., Bogdan D.
Анотація (укр): 
Розглянута реалізація методики визначення J-інтеграла методом реакцій в призматичних тілах з поперечними та поздовжніми тріщинами. Ефективність методики доведена на тестовій задачі про розтяг напівнескінченного тіла з напівеліптичною тріщиною. Проведено розв’язання задачі про визначення тріщиностійкості корпуса ядерного реактора з тріщиною під дією експлуатаційного навантаження.
Анотація (рус): 
Рассмотрена реализация методики определения J-интеграла методом реакций в призматических телах с поперечными и продольными трещинами. Эффективность методики доказана на тестовой задаче о растяжении полубесконечного тела с полуэллиптической трещиной. Решена задача об определении трещиностойкости корпуса ядерного реактора под воздействием эксплуатационной нагрузки.
Анотація (англ): 
An implementation of the procedure for J-integral determination by the method of reactions in prismatic bodies with transversal and longitudinal cracks was considered. The effectiveness of procedure is proven in the test problem concerning extension of semi-infinite body with semi- elliptical crack. The solution of the problem for determining the crack resistance in nuclear reactor vessel with a crack under operational load was fulfilled.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Опір матеріалів і теорія споруд. 2011. No 87
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
01 Июль 2011
Номер збірника: 
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Литература: 
  1. Баженов В.А., Гуляр О.І., Пискунов С.О., Сахаров О.С. Напіваналітичний метод скінчених елементів в задачах руйнування просторових тіл. Монографія. – КНУБА, 2005. – 298 с.
  2. Баженов В.А., Шкриль О.О., Пискунов С.О., Богдан Д.В. Неоднорідний призматичний скінченний елемент зі змінною площею поперечного перерізу та урахуванням змінності компонентів метричного тензору// Опір матеріалів і теорія споруд.– К.: КНУБА, 2006.- Вип. 85.- С. 3-17.
  3. Баженов В.А., Пискунов С.О., Сахаров О.С., Шкриль О.О. Богдан Д.В. Ефективність визначення J-інтеграла в задачах пружнопластичного деформування// Опір матеріалів і теорія споруд.– К.: КНУБА, 2010.- Вип. 86.- С. 3-17.
  4. Баженов В.А., Гуляр А.И., Пискунов С.О., Сахаров А.С., Шкрыль А.А., Максимюк Ю.В. Решение линейных и нелинейных пространственных задач механики разрушения на основе полуаналитического метода конечных элементов. Сообщение 1. Теоретические основы и исследование эффективности конечно-элементной методики решения пространственных задач механики разрушения // Проблемы прочности, 2011. – No1.– С.24–39.
  5. Баженов В.А., Гуляр А.И., Пискунов С.О., Сахаров А.С., Шкрыль А.А., Максимюк Ю.В. Решение линейных и нелинейных пространственных задач механики разрушения на основе полуаналитического метода конечных элементов. Сообщение 2. Методика определения инвариантного J-интеграла в дискретных моделях МКЭ // Проблемы прочности, 2011. – No2.– С.24–39
  6. Баженов В.А., Гуляр О.І., Пискунов С.О., Сахаров О.С., Шкриль О.О. Особливості визначення J–інтеграла для дискретних моделей метода скінченних елементів// Опір матеріалів і теорія споруд, No 77, 2005, С.43–64
  7. Guidelines on pressurized thermal shock analysis for WWER nuclear power plants IAEA, Vienna, 2006, IAEA-EBP-WWER-08/Rev. 1, ISSN 1025–2762, p.73.