87

ПОБУДОВА РОЗРАХУНКОВИХ МОДЕЛЕЙ МСЕ РІЗНОМАНІТНИХ КОНСТРУКЦІЙ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ ЇХ ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК І НАПРУЖЕНОГО СТАНУ ВІД ДІЇ СТАТИЧНИХ І ДИНАМІЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ

Страницы