МОДИФІКОВАНИЙ МЕТОД РЕАКЦІЙ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ J-ІНТЕГРАЛА В ЗАДАЧАХ ПРУЖНОПЛАСТИЧНОГО ДЕФОРМУВАННЯ ПРОСТОРОВИХ ПРИЗМАТИЧНИХ ТІЛ

Заголовок (російською): 
МОДИФИЦИРОВАННЫЙ МЕТОД РЕАКЦИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ J-ИНТЕГРАЛА В ЗАДАЧАХ УПРУГОПЛАСТИЧЕСКОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПРИЗМАТИЧЕСКИХ ТЕЛ
Заголовок (англійською): 
THE MODIFIED REACTIONS METHOD FOR DETERMINING OF J-INTEGRAL IN ELASTOPLASTIC DEFORMATION PROBLEMS OF THE PRISMATIC SPACE BODIES
Автор(и): 
Баженов В.А., Гуляр О.І., Пискунов С.О., Шкриль О.О., Богдан Д.В.
Автор(и) (англ): 
Bazhenov V., Gulyar A., Piskunov S., Shkril’ А., Bogdan D.
Анотація (укр): 
Розглянута реалізація на основі напіваналітичного методу скінченних елементів методики визначення J-інтеграла модифікованим методом реакцій в призматичних тілах з поперечними та поздовжніми тріщинами. Ефективність методики підтверджено розв’язанням тестових задач.
Анотація (рус): 
Рассмотрена реализация на основе полуаналитического метода конечных элементов методики вычисления J-интеграла модифицированным методом реакций в призматических телах с поперечными и продольными трещинами. Эффективность методики подтверждена решением тестовых задач.
Анотація (англ): 
Realization on the basis of a semi-analytical finite elements method a technique of J-integral calculation by the modified method of reactions in prismatic bodies with cross-section and longitudinal cracks is considered. Efficiency of a technique is confirmed with the solution of test tasks.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Опір матеріалів і теорія споруд. 2011. No 88
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
14 Март 2011
Номер збірника: 
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Литература: 
  1. Баженов В.А., Гуляр О.І., Пискунов С.О., Сахаров О.С. Напіваналітичний метод скінчених елементів в задачах руйнування просторових тіл. Монографія. – КНУБА, 2005. – 298 с.
  2. Баженов В.А., Пискунов С.О., Сахаров О.С., Шкриль О.О. Богдан Д.В. Ефективність визначення J-інтеграла в задачах пружнопластичного деформування// Опір матеріалів і теорія споруд.– К.: КНУБА, 2010.- Вип. 86.- С. 3-17.
  3. Баженов В.А., Гуляр О.І., Пискунов С.О., Сахаров О.С., Шкриль О.О. Особливості визначення J–інтеграла для дискретних моделей метода скінченних елементів// Опір матеріалів і теорія споруд, No 77, 2005, С.43–64
  4. Баженов В.А., Гуляр О.І., Пискунов С.О., Сахаров О.С., Шкриль ОО.,БогданД.В. Ефективність методу реакцій для призматичних тіл з поперечними тріщинами// Опір матеріалів і теорія споруд, No 87, 2011, С.3–12
  5. Баженов В.А., Гуляр А.И., Пискунов С.О., Сахаров А.С., Шкрыль А.А., Максимюк Ю.В. Решение линейных и нелинейных пространственных задач механики разрушения на основе полуаналитического метода конечных элементов. Сообщение 2. Методика определения инвариантного J-интеграла в дискретных моделях МКЭ // Проблемы прочности, 2011. – No2.– С.24–39
  6. Морозов Е.М., Никишков Г.П. Метод конечных элементов в механике разрушения. – М.: Наука. – 1980. – 256 с.