ВПЛИВ ПОПЕРЕДНЬОГО НАГРІВУ НА СТІЙКІСТЬ ПОЛОГИХ КВАДРАТНИХ У ПЛАНІ ПАНЕЛЕЙ ПРИ КОМБІНОВАНОМУ ЗАКРІПЛЕННІ КОНТУРУ

Заголовок (російською): 
ВЛИЯНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАГРЕВА НА УСТОЙЧИВОСТЬ ПОЛОГИХ КВАДРАТНЫХ В ПЛАНЕ ПАНЕЛЕЙ ПРИ КОМБИНИРОВАННОМ ЗАКРЕПЛЕНИИ КОНТУРА
Заголовок (англійською): 
EFFECT OF PRELIMINARY HEATING ON STABILITY OF SLOPING SQUARED PANELS AT THE COMBINED FIXING OF A BOUNDARY
Автор(и): 
Баженов В.А., Кривенко О.П., Соловей М.О.
Автор(и) (англ): 
Bazchenov V.А., Kryvenko O.Р., Solovey M.O.
Анотація (укр): 
Вивчається вплив попереднього нагріву на втрату стійкості квадратної в плані сферичної панелі при поступовій зміні умов комбінованого закріплення контуру. Порівнюються два варіанти часткової заміни жорсткого затиснення контуру панелі на шарнірне опирання.
Анотація (рус): 
Изучается влияние предварительного нагрева на потерю устойчивости квадратной в плане сферической панели при постепенном изменении условий комбинированного закрепления контура. Сравниваются два варианта частичной замены жесткого защемления контура панели на шарнирное опирание.
Анотація (англ): 
The effecte of preliminary heating to the loss of stability of a spherical squared panel at gradual change of conditions of the combined fixing of a boundary is studied. Two modes of a partial replacement on the panel’s contour of the clamped boundary at the hinged boundary are compared.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Опір матеріалів і теорія споруд. 2012. No 89
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
02 Ноябрь 2015
Номер збірника: 
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Литература: 
  1. Кривенко О.П. Вплив комбінованих граничних умов на стійкість пологих оболонок обертання // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА, 2007. – Вип. 81. – С. 84-90.
  2. Кривенко О.П. Вплив комбінованого закріплення контуру на стійкість пологих квадратних у плані панелей // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА, 2008. – Вип. 82. – .С. 65-70.
  3. Кривенко О.П., Соловей М.О. Вплив нагріву на втрату стійкості пологих панелей при зміні умов закріплення контуру // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА, 2011. – Вип. 87.
  4. Баженов В.А., Соловей М.О., Кривенко О.П. Співвідношення моментної схеми скінченних елементів у задачах стійкості неоднорідних оболонок при термосилових навантаженнях // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА, 1999. – Вип. 66. – C. 22-25.
  5. Баженов В.А., Соловей Н.А. Нелинейное деформирование и устойчивость упругих неоднородных оболочек при термосиловых нагрузках // Прикладная механика, 2009. – Том 45, No9. – С. 3-40.
  6. Баженов В.А., Кривенко О.П., Соловей М.О. Нелінійне деформування та стійкість пружних оболонок неоднорідної структури. – К.: ЗАТ «Віпол», 2010. – 316 с. a