ДВОВИМІРНИЙ НДС ПРУЖНОГО МАСИВУ З ДВОМА ОТВОРАМИ ПРИ ІМПУЛЬСНОМУ НАВАНТАЖЕННІ

Заголовок (російською): 
ДВУМЕРНОЕ НДС УПРУГОГО МАССИВА С ДВУМЯ ОТВЕРСТИЯМИ ПРИ ИМПУЛЬСНОМ НАГРУЖЕНИИ
Заголовок (англійською): 
DEFORMING OF 2D ELASTIC SOLID WITH TWO HOLES UNDER IMPULSE LOADINGNS
Автор(и): 
Ю.В. Ворона, А.А. Козак, О.С. Черненко
Автор(и) (англ): 
Vorona Yu.V., Kozak A.A., Chernenko O.S.
Анотація (укр): 
На основі співвідношень методу потенціалу побудовано чисельний алгоритм для розв’язання у двовимірній постановці задачі про нестаціонарні коливання пружних масивів, послаблених отворами. Розв’язана модельна задача про коливання простору з двома циліндричними отворами.
Анотація (рус): 
На основе соотношений метода потенциала построен численный алгоритм для решения в двумерной постановке задачи про нестационарные колебания упругих массивов, ослабленных отверстиями. Решена модельная задача про колебания пространства с двумя цилиндрическими отверстиями.
Анотація (англ): 
The boundary element technique for analysis 2D transient vibration of elastic solids with holes is developed. Oscillations of the solid with two round holes subjected to impulse loadings were investigated.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
18 Май 2015
Номер збірника: 
Литература: 
  1. Dominguez J. Boundary Elements in Dynamics. – Southampton, Boston: Computational Mechanics Publications, 1993.
  2. Ворона Ю.В, Козак А.А., Черненко Е.С.. Методика чисельного дослідження антиплоских нестаціонарних коливань масивних елементів конструкцій // Опір матеріалів і теорія споруд. – 2011. – Вип. 88.– С.83–96