ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ МОМЕНТНОЇ СХЕМИ ДЛЯ НАПІВАНАЛІТИЧНОГО ВАРІАНТА ПРИЗМАТИЧНОГО СКІНЧЕННОГО ЕЛЕМЕНТА

Заголовок (російською): 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МОМЕНТНОЙ СХЕМЫ ДЛЯ ПОЛУАНАЛИТИЧЕСКОГО ВАРИАНТА ПРИЗМАТИЧЕСКОГО КОНЕЧНОГО ЭЛЕМЕНТА
Заголовок (англійською): 
SUBSTANTIVE PROVISIONS OF MOMENTARY CHEME FOR SEMIANALYTICAL VARIANT OF PRISMATIC FINITE ELEMENT
Автор(и): 
В.А. Баженов, д-р техн. наук, О.І. Гуляр, д-р техн. наук, О.С. Сахаров, д-р техн. наук, О.О. Шкриль, канд. техн. наук
Автор(и) (англ): 
Bazhenov V.A., Guliar A. І., Sakharov A.S., Shkril’ А.
Анотація (укр): 
Наведені основні співвідношення просторової задачі теорії пружності для призматичних тіл в місцевій криволінійній системі координат. На основі основних положень моментної схеми скінченних елементів отримано співвідношення між переміщеннями, деформаціями і напруженнями.
Анотація (рус): 
Приведены основные соотношения пространственной задачи теории упругости для призматических тел в местной криволинейной системе координат. На основании основных положений моментной схемы конечных элементов получены соотношения между перемещениями, деформациями и напряжениями.
Анотація (англ): 
Basic correlations of theory of elasticity spatial problem are resulted for prismatic bodies in the local curvilinear system of co-ordinates. On the basis of substantive provisions of momentary cheme of finite elements the relations between displacements, eformations and stress values are obtained.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Опір матеріалів і теорія споруд. 2013. No 91
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
22 Апрель 2015
Номер збірника: 
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Литература: 
  1. Баженов В.А., Гуляр А.И., Сахаров А.С., Топор А.Г. Полуаналитический метод конечных элементов в механике деформируемых тел. – К.: НИИСМ, 1993. – 376 с.
  2. Баженов В.А., Гуляр О.І., Пискунов С.О., Сахаров О.С. Напіваналітичний метод скінченних елементів в задачах руйнування просторових тіл: Монографія – К.: КНУБА, 2005. – 298 с.
  3. Блох В.И. Теория упругости. – Харьков: Изд-во ХГУ, 1964. – 483 с.
  4. Сахаров А.С. Метод конечных элементов в механике твердых тел / А.С.Сахаров, В.Н. Кислоокий, В.В. Киричевский. – К. : Вища шк., 1982. – 480 с.