Опір матеріалів і теорія споруд, 2021, номер 106
Редакційна колегія
ЗМІСТ
ПАМ’ЯТІ ВІКТОРА АНДРІЙОВИЧА БАЖЕНОВА Анотація [+]
Ректорат, колективи кафедри будівельної механіки і Науково-дослідного інституту будівельної механіки Київського національного університету будівництва і архітектури
Modal analysis of a complex shell structure under operational loads Анотація [+]
Баженов В.А., Кривенко О.П., Козак А.А.
Determination of crack resistance of a tank with elliptical crac Анотація [+]
Пискунов С.О., Шкриль О.О., Максим’юк Ю.В.
Transient Chaos in Platform-vibrator with Shock Анотація [+]
Баженов В.А., Погорелова О.С., Постнікова Т.Г.
Концентрація напружень в околі вертикальних тріщин дорожніх покриттів Анотація [+]
Гайдайчук В.В., Шевчук Л.В., Білобрицька О.М., Баран С.А.
Розрахунок вдосконалених сталевих балок будівель і споруд гірничо-металургійного комплексу Анотація [+]
Гезенцвей Ю.І., Олевський В.І., Волчок Д.Л. , Олевський О.В.
Optimal numbers of the redundant members for introducing initial pre-stressing forces into steel bar structures Анотація [+]
Юрченко В. В., Пелешко І. Д.
Convergence of the finite element method and the semi-analytical finite element method for prismatic bodies with variable physical and geometric parameters Анотація [+]
Баженов В.А., Горбач М.В., Мартинюк І.Ю., , Максим’юк О.В.
Аналіз напружено-деформованого стану фундаменту-оболонки при взаємодії із пружнопластичним середовищем Анотація [+]
Вабіщевич М.О., Затилюк Г.А.
The stability of rotating rods under the action of vibro-impact load Анотація [+]
Лізунов П.П., Недін В.О.
Some aspects of consideration of initial imperfections in the calculations of stability of thin-walled elements of open profile Анотація [+]
Охтень І.О., Лук’янченко О.О.
Justification of the requirements for the construction of protective structures by means underground workings in an explosive manner Анотація [+]
Коцюруба В.І., Даценко І.П., Дачковський В.О., Ткач М.Я., Голда О.Л., Голда М.А., Клонцак М.Я., Михайлоа А.В.
Impact of cranks displacement angle on the motion non-uniformity of roller forming unit with energy-balanced drive Анотація [+]
Ловейкін В. С., Почка К. І., Пристайло М. О., Балака М. М., Почка О. Б.
Investigation of the second main problem of elasticity for a layer with n cylindrical inclusions Анотація [+]
Мірошніков В.Ю. , Денисова Т.В.
. Визначення розподілу навантажень у заданому середовищі за значеннями таких навантажень в окремих точках Анотація [+]
Мостовенко О.В., Ковальов С.М., Ботвіновська С.І.
Забезпечення надійності металевих димових і вентиляційних труб та їх несучих веж Анотація [+]
Яровий С.М., Савицький М.В., Слободянюк С.О.
Застосування мір невизначеності в задачі пошуку критичної сили для ортотропної оболонки за умов несучої здатності Анотація [+]
Бараненко В.О., Волчок Д.Л.
Optimization of rotate mode at constant change of departure in the level-luffing crane with geared sector Анотація [+]
Ловейкін В. С., Паламарчук Д. А., Ромасевич Ю. О. , Ловейкін А. В.
Вплив жорсткості фланцевого гребеневого вузла двошарнірної арки на перерозподіл зусиль в її елементах Анотація [+]
Романюк В.В. , Супрунюк В.В.
Стійкість блочної загороджувальної перешкоди при дії зовнішніх навантажень Анотація [+]
Шаповалів О.І. , Ковтун А.В.
Використання стохастичних моделей для забезпечення параметричної надійності будівельних машин Анотація [+]
Гетун Г., Лесько В. , Безклубенко І., Баліна О., Буценко Ю.
Сomputer modeling and optimization of energy efficiency potentials in civil engineering Анотація [+]
Кошевий О.П., Левківський Д.В., Кошева В.О. , Можаровський А.С.
Удосконалення методики розрахунку конструкцій покриття закритих польових фортифікаційних споруд для забезпечення живучості військ у сучасному збройному конфлікті Анотація [+]
Волощенко О.І., Кушніренко М.Г., Черних І.В.
Дослідження впливу процесу зубохонінгування алмазними черв'ячними хонами на параметри шорсткості зубчастих коліс Анотація [+]
Кривошея А.В., Пащенко Є.О. , Мельник В.Є., Щербина К.К.