РОЗРАХУНОК ДЕРЕВ’ЯНИХ ЕЛЕМЕНТІВ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ НА СТИСК ЗІ ЗГИНОМ

Заголовок (російською): 
РАСЧЕТ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, РАБОТАЮЩИХ НА СЖАТИЕ С ИЗГИБОМ
Заголовок (англійською): 
CALCULATION OF THE WOODEN ELEMENTS, WORKING IN COMPRESSION WITH BENDING
Автор(и): 
Kліменко В.З.
Автор(и) (англ): 
Klimenko V.Z.
Анотація (укр): 
Пропонується заміна нормативного приблизного метода розрахунку стиснено-зігнутих елементів, до якого є серйозна методологічна претензія, на точний розрахунок по міцності, вільний від методологічної претензії.
Анотація (рус): 
Предлагается заменить нормативный приблизительный метод расчета сжато-изгибаемых элементов, к которому имеется методологическая претензия, на точный расчет, свободный от методологической претензии.
Анотація (англ): 
Proposed to replace the standard method of calculating approximate compressed-bent elements, to which there is a methodological claim, the exact calculation, free from the methodological claim.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Опір матеріалів і теорія споруд. 2011. No 87
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
03 Декабрь 2010
Номер збірника: 
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Литература: 
  1. Пособие по проектированию деревянных конструкций (к СНиП ІІ-25-80) / ЦНИИСК им. Кучеренко. – М. : Стройиздат, 1986. – 216 с.
  2. СНиП ІІ-25-80. Нормы проектирования. Деревянные конструкции.– М. : Стройиздат – Госстрой СССР, 1982. – 66 с.
  3. Клименко В.З. Развитие методики расчета сжато-изогнутых элементов в историческом аспекте / Зб. наукових праць УкрНДІПСК ім. В. М. Шимановського. Вип. 5. – К. – 2010. – С. 130-139.
  4. Клименко В.З. Устранение методологического десонанса в расчете деревянных элементов, работающих на изгиб со сжатием / Часопис «Промислове будівництво таінженерні споруди»№2 – К. 2010. – С. 41-44.
  5. Г.Г. Карлсен и др. Курс деревянных конструкций. Ч.II. – М-Л.: СИ. – 1942. – 348с.
  6. Кліменко В.З. Проектування дерев’яних конструкцій. Навч. посібник. – К.: ІЗМН, 1998. – 430 с.
  7. Иванов В. А., Клименко В. З., Кормаков Л. И. и др. Конструкции из дерева и пластмасс. Примеры расчета и конструирования: Учеб. пособие для вузов / под ред. проф. Иванова В. А. – 3-е изд., перераб. и доп. – К. : Вища школа. Головное изд-во, 1981. – 392 с.