Опір матеріалів і теорія споруд, 2016, номер 97
Титульна сторінка
ЗМІСТ
Table of contents
Nonlinear Dynamics - 2016” Conference Анотація [+]
Баженов В.А., Погорелова О.С., Постнікова Т.Г.
ПРЯМИЙ МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТІВ ІНТЕНСИВНОСТІ НАПРУЖЕНЬ В ПРИЗМАТИЧНИХ ТА ПРОСТОРОВИХ НЕЗАМКНЕНИХ ТІЛАХ ОБЕРТАННЯ ПРИ СТАТИЧНОМУ НАВАНТАЖЕННІ Анотація [+]
Пискунов С.О. , Шкриль О.О., Мицюк С.В. , Сизевич Б.І.
ЭЛЕМЕНТЫ ОПЫТА РАСЧЕТА НОВОГО БЕЗОПАСНОГО КОНФАЙНМЕНТА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АТОМНОЙ СТАНЦИИ Анотація [+]
Перельмутер А.В.
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРУЖНОГО ЗГИНАННЯ БУРИЛЬНОЇ КОЛОНИ У КАНАЛІ КРИВОЛІНІЙНОЇ НАФТО - ГАЗОВОЇ СВЕРДЛОВИНИ Анотація [+]
Гайдайчук В.В., Левківська Л.В.,, Ковальчик Я.І.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ФОРМИ ПЕРЕРІЗУ НА ДОВГОВІЧНІСТЬ СТРИЖНІВ В АГРЕСИВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ПРИ СКЛАДНОМУ ВИГИНІ Анотація [+]
Дзюба А.П. , Дзюба О.А.
МОДЕЛЮВАННЯ ФОРМОЗМІНИ ПРОСТОРОВОГО ТОНКОГО СТЕРЖНЯ, ЩО ЗНАХОДИТЬСЯ У СУЦІЛЬНОМУ ДЕФОРМІВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ Анотація [+]
Хромов В.Г., Хромов І.В. , Хромов О.В.
АНАЛІЗ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ФУНДАМЕНТНОЇ ПЛИТИ БАГАТОПОВЕРХОВОГО БУДИНКУ Анотація [+]
Пискунов С.О., Аль-Хуссейн К.
ОЦІНКА МАКСИМАЛЬНОГО ЗНАЧЕННЯ ОСЬОВОЇ СИЛИ СТИСНЕННЯ ОБОЛОНКИ ПРИ НЕЧІТКИХ ДАНИХ ЯК ЗАДАЧА НЕВИЗНАЧЕНОГО ПРОГРАМУВАННЯ Анотація [+]
Бараненко В.О. , Волчок Д.Л.
ВПЛИВ ПОПЕРЕДНЬОГО НАГРІВУ ТА ЗМІНИ УМОВ КОМБІНОВАНОГО ЗАКРІПЛЕННЯ КОНТУРУ НА СТІЙКІСТЬ І ВЛАСНІ КОЛИВАННЯ ПОЛОГИХ ПАНЕЛЕЙ ПРИ ДІЇ ТИСКУ Анотація [+]
Кривенко О.П.
The application of Jet Grouting technology to reduce ground deformation of construction the metro line in Ho Chi Minh City Анотація [+]
Nguyen Anh Tuan, Tran Duc Chinh, Nguyen Thanh Dat
КОЛИВАННЯ МОРСЬКОЇ БУРОВОЇ ПЛАТФОРМИ ПРИ СЕЙСМІЧНОМУ ЗБУРЕННІ ОСНОВИ Анотація [+]
Ворона Ю.В., Щербій В.І.
ВИЗНАЧЕННЯ НАВАНТАЖЕНЬ ВІД МАСИВУ ГРУНТОВИХ СИПУЧИХ ПОРІД ПРИ ПРОЕКТУВАННІ ПІДЗЕМНИХ СПОРУД Анотація [+]
Солодей І.І., Затилюк Г.А.
АНАЛІЗ ВПЛИВУ ВІТРОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА CТОХАСТИЧНУ ПОВЕДІНКУ ПАЛИВНОГО РЕЗЕРВУАРА Анотація [+]
Лук’янченко О.О., Ворона Ю.В., Костіна О.В., Геращенко О.В.
ЕФЕКТИВНІСТЬ І ПРОБЛЕМИ МОНІТОРИНГУ ВЕЛИКОРОЗМІРНИХ БУДІВЕЛЬНИХ СПОРУД Анотація [+]
Гайдайчук В.В., Котенко К.Е.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ ПРО ВПЛИВ ГЕОМЕТРИЧНОЇ НЕЛІНІЙНОСТІ НА НЕСУЧУ ЗДАТНІСТЬ І ЗАКРИТИЧНУ ПОВЕДІНКУ ТОНКОСТІННИХ ТА КОМБІНОВАНИХ ВІСЕСИМЕТРИЧНИХ ТІЛ Анотація [+]
Максим’юк Ю.В.
ПОСТАНОВКА ДВОВИМІРНИХ ЗАДАЧ ДЕФОРМУВАННЯ І КОНТИНУАЛЬНОГО РУЙНУВАННЯ В НЕОДНОРІДНОМУ ТЕМПЕРАТУРНОМУ ПОЛІ Анотація [+]
Пискунов С.О., Валер В.В.
МОДАЛЬНИЙ АНАЛІЗ МОРСЬКИХ СТАЦІОНАРНИХ ПЛАТФОРМ НА ПАЛЯХ Анотація [+]
Мицюк С.В., Остапенко Р.М., Чернявський Д.О.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗРАХУНКУ ПАЛЬОВИХ ОПОР МОРСЬКИХ СТАЦІОНАРНИХ ПЛАТФОРМ НА СЕЙСМІЧНІ ВПЛИВИ Анотація [+]
Мицюк С.В., Остапенко Р.М., Кузьмін Б.В.