Опір матеріалів і теорія споруд, 2011, номер 87
Редакційна колегія
Титульна сторінка
ЗМІСТ
ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕТОДУ РЕАКЦІЙ ДЛЯ ПРИЗМАТИЧНИХ ТІЛ З ПОПЕРЕЧНИМИ ТРІЩИНАМИ Анотація [+]
Баженов В.А., Гуляр О.С., Пискунов С.О., Шкриль О.О., Богдан Д.В.
МОДЕЛЮВАННЯ СИЛ ОПОРУ ПРИ ПІДЙОМІ БУРИЛЬНОЇ КОЛОНИ В СВЕРДЛОВИНІ З НЕДОСКОНАЛОСТЯМИ У ФОРМІ ЗЛАМІВ ОСЬОВОЇ ЛІНІЇ Анотація [+]
Гайдайчук В.В., Худолій С.М., Андрусенко О.М.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РОЗВ'ЯЗКІВ У ЗАДАЧАХ СТІЙКОСТІ ГНУЧКИХ СФЕРИЧНИХ ПАНЕЛЕЙ СТАЛОЇ ТОВЩИНИ ПРИ ДІЇ РІВНОМІРНОГО ТИСКУ Анотація [+]
Соловей М.О., Кривенко О.П., Дубина О.С.
ВИЗНАЧЕННЯ РЕСУРСУ ПРИЄДНУВАЛЬНОГО ШТУЦЕРА В УМОВАХ БАГАТОЦИКЛОВОГО НАВАНАТАЖЕННЯ ПРИ НАЯВНОСТІ ПОЧАТКОВИХ ДЕФЕКТІВ Анотація [+]
Гуляр О.І., Пискунов С.О., Мицюк С.В.
ЧИСЕЛЬНИЙ АНАЛІЗ АНАЛІТИЧНОЇ МОДЕЛІ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ КОРОТКОГО БРУСА Анотація [+]
Чибіряков В.К., Смоляр А.М., Мірошкіна І.В., Чумак В.О.
РОЗВИТОК МЕТОДУ ПРОДОВЖЕННЯ ЗА ПАРАМЕТРОМ ДЛЯ ВІБРОУДАРНИХ СИСТЕМ ПРИ МОДЕЛЮВАННІ УДАРУ СИЛОЮ КОНТАКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ Анотація [+]
Баженов В.А., Погорелова О.С., Постнікова Т.Г.
ЧИСЕЛЬНА ПОБУДОВА РЕДУКОВАНИХ МОДЕЛЕЙ СТОХАСТИЧНИХ ПАРАМЕТРИЧНИХ КОЛИВАНЬ ПОЛОГИХ ОБОЛОНОК Анотація [+]
Баженов В.А., Дехтярюк Є.С., Лук’янченко О.О., Костіна О.В.
ПОБУДОВА РОЗРАХУНКОВИХ МОДЕЛЕЙ МСЕ РІЗНОМАНІТНИХ КОНСТРУКЦІЙ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ ЇХ ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК І НАПРУЖЕНОГО СТАНУ ВІД ДІЇ СТАТИЧНИХ І ДИНАМІЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ Анотація [+]
Легостаєв А.Д., Гречух Н.А., Яковенко О.О.
ОСОБЛИВОСТІ УТВОРЕННЯ УЩІЛЬНЕНИХ ЗОН ГРУНТУ НАВКОЛО БІЧНОЇ ПОВЕРХНІ ВДАВЛЮВАНИХ ПАЛЬ Анотація [+]
Цимбал С.Й., Малишев О.В.
РОЗРАХУНОК ДЕРЕВ’ЯНИХ ЕЛЕМЕНТІВ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ НА СТИСК ЗІ ЗГИНОМ Анотація [+]
Kліменко В.З.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСНИХ КОЛИВАНЬ ТОВСТИХ ПЛАСТИН НА ОСНОВІ ДИСКРЕТНО-КОНТИНУАЛЬНОЇ РОЗРАХУНКОВОЇ МОДЕЛІ Анотація [+]
Чибіряков В.К., Жупаненко І.В.
ДО РОЗРАХУНКУ НЕСУЧОЇ СПРОМОЖНОСТІ ПАЛЬОВОГО ФУНДАМЕНТУ МОНОЛІТНОЇ КАРКАСНОЇ БУДІВЛІ Анотація [+]
Гоцуляк Є.О., Шельменко А.М.
КОЛИВАННЯ ДВОВИМІРНИХ МАСИВНИХ ТІЛ, ПОСЛАБЛЕНИХ ТРІЩИНАМИ НОРМАЛЬНОГО ВІДРИВУ Анотація [+]
Ворона Ю.В., Гончаренко М.В., Козак А.А., Черненко О.С.
ВПЛИВ НАГРІВУ НА ВТРАТУ СТІЙКОСТІ ПОЛОГИХ ПАНЕЛЕЙ ПРИ ЗМІНІ УМОВ ЗАКРІПЛЕННЯ КОНТУРУ Анотація [+]
Кривенко О.П., Соловей М.О.
РОЗРАХУНОК ФУНДАМЕНТНОЇ ПЛИТИ НА ОСНОВІ ТРИВИМІРНОЇ МОДЕЛІ Анотація [+]
Гоцуляк Є.О., Войтенко П.В.
ПРО ЗМІШАНУ СИСТЕМУ РІВНЯНЬ ТИПУ ТИМОШЕНКА КОЛИВАНЬ НЕОДНОРІДНИХ ПЛАСТИН Анотація [+]
Шульга М.О., Тробюк О.М.