Опір матеріалів і теорія споруд, 2019, номер 103
ЗМІСТ
Effect of heating on the natural vibrations of thin parabolic shells Анотація [+]
Баженов В.А., Кривенко О.П., Ворона Ю.В.
Evalution on stress distribution, deformation rate in embankment and soft soil reinforced concrete pile combined geotextile below the embankments in geological conditions Mekong delta Анотація [+]
Нгуєн Ань Туан, Нгуєн Туан Фионг
Четверта міжнародна конференція “Recent advances in nonlinear mechanics” RANM2019 (“Oстанні досягнення в нелінійній механіці”) Анотація [+]
В.А. Баженов, О.С. Погорелова, Т.Г. Постнікова
Thermal stress state of reinforced concrete floor slab Анотація [+]
Барабаш М.С., Ромашкіна М.А., Башинська О.Ю.
Визначення тріщиностійкості ротора парової турбіни при дії об’ємних сил Анотація [+]
Пискунов С.О., Шкриль О.О., Максим’юк Ю.В.
The stress-strain state investigation of underground structures on the basis of soil models with adjusted input parameters Анотація [+]
Солодей І.І., Петренко Е.Ю., Затилюк Г.А.
Semiаnalytical finite elements method efficiency in the geometrically nonlinear elastic-plastic problems Анотація [+]
Солодей І.І., Вабіщевич М.О., Стригун Р.Л.
Searching for shear forces flows in arbitrary cross-sections of thin-walled bars: numerical algorithm and software implementation Анотація [+]
Юрченко В. В.
Динамічне зрівноваження привідного механізму роликової формувальної установки з енергетично врівноваженим приводом Анотація [+]
Ловейкін В.С., Почка К.І., Пристайло М.О., Почка О.Б.
Вейвлет-аналіз сейсмічної хвильової реакції каркасної будівлі Анотація [+]
Лук’янченко О.О., Ворона Ю.В., Костіна О.В.
Розрахунок бронестійкості металевих багатошарових броньованих структур за допомогою методу скінченних елементів Анотація [+]
Баулін Д.С., Манжура С.А., Одейчук М.П., Одейчук А.М., Горєлишев С.А., Ільченко М.І.
Управління проектною надійністю нафтових резервуарів Анотація [+]
Семенець С.М., Насонова С.С., Олевський В.І., Волчок Д.Л.
Оцінка ефективності фіксації розрізу капсули кульшового суглоба поліпропіленовою сіткою Анотація [+]
Панченко С.П., Масленніков С.О., Головаха М.Л
Експериментальні дослідження прольотних конструкцій з перфорованих елементів за складного напружено-деформованого стану Анотація [+]
Романюк В.В., Супрунюк В.В.
Оболонка – композиційний елемент архітектурного об'єкта Анотація [+]
Василенко Л.Г.
Дослідження першої основної задачі теорії пружності для шару з циліндричною порожниною Анотація [+]
Мірошніков В.Ю., Денисова Т. В., Проценко В.С.
Деформаційний розрахунок просторових залізобетонних рам МСЕ з урахуванням віброповзучості бетону Анотація [+]
Слободянюк С.О., Буратинський А.П.
Вплив геометричних характеристик конічних оболонок на їх динамічну стійкість Анотація [+]
Палій О.М., Лук’янченко О.О.
Дослідження точності модифікованого методу прямих при розрахунку вісесиметричних тіл Анотація [+]
Левківський Д.В., Каверин К.О., Сович Ю.В.
Оптимальне проектування циліндричних резервуарів з жорсткими оболонками покриття Анотація [+]
Кошевий О.О.