Опір матеріалів і теорія споруд, 2014, номер 92
Редакційна колегія
Титульна сторінка
ЗМІСТ
Table of contents
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МОМЕНТНОЇ СХЕМИ СКІНЧЕНИХ ЕЛЕМЕНТІВ (МССЕ) ПРИ НЕЛІНІЙНИХ РОЗРАХУНКАХ ОБОЛОНОК І ПЛАСТИН Анотація [+]
В.А. Баженов, О.С. Сахаров, О.І. Гуляр, C.О. Пискунов, Ю.В. Максим’юк
УНІВЕРСАЛЬНИЙ АЛГОРИТМ ЧИСЕЛЬНОГО МОДЕЛЮВАННЯ НЕЛІНІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ДЕФОРМУВАННЯ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ Анотація [+]
П.П. Лізунов, О.І. Гуляр, І.І. Солодей
ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНИХ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОДНОСПРЯМОВАНОГО ВОЛОКНИСТОГО КОМПОЗИТНОГО МАТЕРІАЛУ Анотація [+]
М.О. Соловей, О.П. Кривенко, О.О. Міщенко
AN ESTIMATION OF RESIDUAL LIFETIME OF SPATIAL STRUCTURAL ELEMENTS UNDER CONTINUAL FRACTURE CONDITION Анотація [+]
Баженов В.А., Гуляр О.І., Пискунов С.О.
INFLUENCE OF SYSTEM STIFFNESS PARAMETERS AT CONTACT SOFTNESS IN VIBROIMPACT SYSTEM Анотація [+]
Баженов В.А., Погорелова О.С., Постнікова Т.Г.
ВЗАЄМОДІЯ ХВИЛЬ СИЛЬНИХ РОЗРИВІВ У ВОДІ З ПРУЖНИМ ЕКРАНОМ Анотація [+]
Г.М. Іванченко
ПОРІВНЯННЯ ДИНАМІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ВІБРОУДАРНОЇ СИСТЕМИ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ХАРАКТЕРУ КОНТАКТУ МІЖ ЇЇ ЕЛЕМЕНТАМИ Анотація [+]
В.А. Баженов, О.С. Погорелова, Т.Г. Постннікова
НЕГОЛОНОМНА ДИНАМІКА КОЛИВАНЬ КРУЖЛЯННЯ КОЛОН ГЛИБОКОГО БУРІННЯ Анотація [+]
Гайдайчук В.В., Шевчук Л.В.
СТОХАСТИЧНІ ПАРАМЕТРИЧНІ КОЛИВАННЯ ПРУЖНИХ СИСТЕМ З УРАХУВАННЯМ ЇХ ПОПЕРЕДНІХ СТАНІВ Анотація [+]
Ю.В. Ворона, О.О. Лук’янченко, О.В. Костіна
ГАРМОНІЧНІ КОЛИВАННЯ П’ЄЗОКЕРАМІЧНОЇ КРУГЛОЇ ПЛАСТИНИ З АЗИМУТАЛЬНИМИ РОЗРІЗАМИ ЕЛЕКТРОДІВ Анотація [+]
О.І. Безверхий, В.В. Левченко, О.І. Макієвський
MODELING OF NONLINEAR DEFORMATION AND BUCKLING OF ELASTIC INHOMOGENEOUS SHELLS Анотація [+]
В.А. Баженов, М.О. Соловей, О.П. Кривенко
АЛГОРИТМ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ НЕЛІНІЙНОГО ДЕФОРМУВАННЯ ТА СТІЙКОСТІ ПРУЖНОПЛАСТИЧНИХ ВІСЕСИМЕТРИЧНИХ ОБОЛОНОК СЕРЕДНЬОЇ ТОВЩИНИ Анотація [+]
Ю.В. Максим’юк
ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НАПРУЖЕНОГО СТАНУ ПОЛОГО ЦИЛІНДРА З ДЕФЕКТОМ У ВИГЛЯДІ КАВЕРНИ З ТРІЩИНОЮ Анотація [+]
С.М. Банько, С.В. Кобельський, В.В. Харченко