Опір матеріалів і теорія споруд, 2017, номер 99
Титульна сторінка
ЗМІСТ
НАУКОВА ШКОЛА БУДІВЕЛЬНОЇ МЕХАНІКИ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ Анотація [+]
В.А. Баженов, Ю.В. Ворона, П.П. Лізунов, С.О. Пискунов, О.В. Шишов
METHODOLOGY OF DETERMINING OF PARAMETER J* IN DISCRETE MODELS OF FINITE ELEMENTS METHOD Анотація [+]
Баженов В.А., Пискунов С.О., Шкриль О.О.
МОДЕЛЮВАННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ КОНСТРУКЦІЇ ДОРОЖНЬОГО ОДЯГУ ПІД ДІЄЮ ТРАНСПОРТНИХ НАВАНТАЖЕНЬ Анотація [+]
В.В. Гайдайчук, В.В. Мозговий, Ю.О. Заєць, Л.В. Шевчук
ФОРМУЛЮВАННЯ ТА РОЗРАХУНКОВІ СПІВВІДНОШЕННЯ ЗАДАЧІ МЕХАНІКИ РУЙНУВАННЯ ДЛЯ ПРОСТОРОВИХ ТІЛ ПІД ДІЄЮ ДИНАМІЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ В РАМКАХ НАПІВАНАЛІТИЧНОГО МЕТОДУ СКІНЧЕНИХ ЕЛЕМЕНТІВ Анотація [+]
В.А. Баженов, І.І. Солодей, М.О. Вабіщевич, О.О. Чепурна
ВИЗНАЧЕННЯ МАКСИМАЛЬНОГО ЗНАЧЕННЯ НАВАНТАЖЕННЯ СТИСНУТОЇ ОРТОТРОПНОЇ ОБОЛОНОКИ В УМОВАХ ВИПАДКОВОЇ, НЕЧІТКОЇ І НЕТОЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ Анотація [+]
В.О. Бараненко, Д.Л. Волчок
LYAPUNOV EXPONENTS ESTIMATION FOR STRONGLY NONLINEAR NONSMOOTH DISCONTINUOUS VIBROIMPACT SYSTEM Анотація [+]
Баженов В.А., Погорелова О.С., Постнікова Т.Г.
ПИТАННЯ ПОБУДОВИ СУЧАСНИХ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ БІОМЕХАНІКИ ПРИ ВИРІШЕННІ ПРОБЛЕМ ЕНДОПРОТЕЗУВАННЯ КУЛЬШОВОГО СУГЛОБА Анотація [+]
І.В. Гужевський, І.І. Солодей
ДЕФОРМУВАННЯ ПРУЖНИХ НЕОДНОРІДНИХ ОБОЛОНОК ПІД ДІЄЮ НЕСТАЦІОНАРНИХ ДИНАМІЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ В.К. Анотація [+]
В.К. Чибіряков, О.П. Кривенко, А.Д. Легостаєв, Н.А. Гречух
ANALYSIS OF THE EFFECT OF THE HO CHI MINH CITY TUNNEL SETTLEMENT ON THE ADJACENT BUILDINGS Анотація [+]
Нгуєн Ань Туан, Чан Дик Tінь, Нгуен Тхань Дат
ІНДИФЕРЕНТНІСТЬ ТЕНЗОРІВ ДЕФОРМАЦІЙ, НАПРУЖЕНЬ ТА ЇХ ПРИРОЩЕНЬ ЗА УМОВИ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СПОЛУЧЕНОСТІ Анотація [+]
Ю.В. Максим’юк
ЗАСТОСУВАННЯ ВЕЙВЛЕТ-АНАЛІЗУ ДО МОДЕЛЮВАННЯ СТОХАСТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ПРУЖНИХ СИСТЕМ ПРИ СЕЙСМІЧНОМУ ВПЛИВІ Анотація [+]
О.О. Лук’янченко, Ю.В. Ворона, О.В. Костіна, О.В. Геращенко
РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ ТЕОРІЇ ПРУЖНОСТІ ДЛЯ КРУГЛИХ ТОВСТИХ ПЛИТ ПРИ ОСЕСИМЕТРИЧНІЙ ДЕФОРМАЦІЇ Анотація [+]
.К. Гревцев, Н.Ю. Селіванова
NUMERICAL SOLUTION OF THE PROBLEM OF POROUS SOLIDS VIBRATION Анотація [+]
Кара І.Д.