Опір матеріалів і теорія споруд, 2013, номер 91
Титульна сторінка
ЗМІСТ
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ МОМЕНТНОЇ СХЕМИ ДЛЯ НАПІВАНАЛІТИЧНОГО ВАРІАНТА ПРИЗМАТИЧНОГО СКІНЧЕННОГО ЕЛЕМЕНТА Анотація [+]
В.А. Баженов, д-р техн. наук, О.І. Гуляр, д-р техн. наук, О.С. Сахаров, д-р техн. наук, О.О. Шкриль, канд. техн. наук
УДАРНІ СИЛИ В ВІБРОУДАРНИХ СИСТЕМАХ Анотація [+]
В.А. Баженов, д-р техн. наук, О.С. Погорелова, канд. фіз.-мат. наук Т.Г. Постнікова, канд. техн. наук
ОГЛЯД СПІВВІДНОШЕНЬ КОНТИНУАЛЬНОЇ МЕХАНІКИ РУЙНУВАННЯ ДЛЯ ОПИСУ ПРОЦЕСІВ ПОВЗУЧОСТІ І ВТОМИ Анотація [+]
С.О. Пискунов, д-р техн. наук, О.І. Гуляр, д-р техн. наук, С.В. Мицюк, канд. техн. наук.
ТОРСІОННІ АВТОКОЛИВАННЯ БУРИЛЬНОЇ КОЛОНИ В РІДКОМУ СЕРЕДОВИЩІ Анотація [+]
В.В. Гайдайчук, д-р техн. наук О.В. Глушакова, канд. фіз.-мат. наук С.М. Глазунов
ВПЛИВ НАВАНТАЖЕННЯ НА ЧАСТОТИ ВЛАСНИХ КОЛИВАНЬ СКЛАДНОЇ ОБОЛОНКОВОЇ КОНСТРУКЦІЇ Анотація [+]
В.А. Баженов, д-р техн. наук О.О. Лук’янченко, канд.техн.наук О.В. Костіна, канд. техн. наук О.В. Геращенко, канд. техн. наук
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МОМЕНТНОЇ СХЕМИ СКІНЧЕНИХ ЕЛЕМЕНТІВ (МССЕ) ПРИ ЛІНІЙНИХ РОЗРАХУНКАХ ОБОЛОНОК І ПЛАСТИН Анотація [+]
С.О. Пискунов, д-р. техн. наук, І.І. Солодей, д-р. техн. наук, Ю.В. Максим’юк, канд. техн. наук, А.Д. Солоденко
НЕСУЧА СПРОМОЖНІСТЬ ПАЛИВНОГО РЕЗЕРВУАРА В СИСТЕМІ З ЗАХИСНОЮ ЄМНІСТЮ Анотація [+]
О.А. Киричук, д-р.техн.наук О.О. Лук’янченко, канд.техн.наук О.В. Кузько
ПРУЖНА РІВНОВАГА СФЕРИЧНОЇ ОБОЛОНКИ В ЦЕНТРАЛЬНОМУ СИЛОВОМУ ПОЛІ Анотація [+]
П.П. Лізунов, д-р техн. наук
СТАБІЛІЗАЦІЯ СТІЙКОСТІ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ ШЛЯХОМ ЗМІНИ ПАРАМЕТРІВ НАВЕДЕНИХ ПОЛІВ ДОДАТКОВОЇ ВІБРАЦІЇ Анотація [+]
Ю.В. Ворона, канд. техн. наук М.В. Гончаренко, канд. техн. наук
ВИКОРИСТАННЯ КОНЦЕПЦІЇ J–ІНТЕГРАЛА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВЕЛИЧИН КОЕФІЦІЄНТІВ ІНТЕНСИВНОСТІ НАПРУЖЕНЬ ДЛЯ КОРПУСА РЕАКТОРА ВВЕР-1000 ПРИ АВАРІЙНОМУ ОХОЛОДЖЕННІ Анотація [+]
С.В. Кобельський, канд. техн. наук
ЗАСТОСУВАННЯ УЗАГАЛЬНЕНОГО МЕТОДУ СКІНЧЕННИХ ІНТЕГРАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ДЛЯ РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ ПРО ВЛАСНІ КОЛИВАННЯ НЕОДНОРІДНОГО ПОРОЖНИННОГО ТОВСТОСТІННОГО ЦИЛІНДРА Анотація [+]
І.В. Жупаненко, канд. техн. наук
МАТРИЦЯ МАС МОДИФІКОВАНОГО ПРОСТОРОВОГО СКІНЧЕННОГО ЕЛЕМЕНТА НЕОДНОРІДНОЇ ОБОЛОНКИ Анотація [+]
В.А. Баженов, д-р техн. наук О.П. Кривенко, канд. техн. наук М.О. Соловей, д-р техн. наук
ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІЧНОГО ДЕФОРМУВАННЯ ДЕМПФЕРНОГО ПРИСТРОЮ З ПОЗДОВЖНЬОЮ ТРІЩИНОЮ НА ОСНОВІ НМСЕ Анотація [+]
В.А. Баженов, д-р техн. наук І.І. Солодей, д-р техн. наук М.О. Вабіщевич, канд. техн. наук А.О. Ярош
ДОСЛІДЖЕННЯ ДВОВИМІРНИХ НЕСТАЦІОНАРНИХ КОЛИВАНЬ ПРУЖНИХ МАСИВІВ З ОТВОРАМИ Анотація [+]
Ю.В. Ворона, канд.техн.наук А.А. Козак О.С. Черненко
НАПІВАНАЛІТИЧНИЙ КІЛЬЦЕВИЙ СКІНЧЕННИЙ ЕЛЕМЕНТ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОСТОРОВОГО НАПРУЖЕНОГО СТАНУ АРМОВАНИХ ТІЛ З ТРІЩИНАМИ Анотація [+]
В.А. Баженов, д-р техн. наук О.І. Гуляр, д-р техн. наук І.І.Солодей, д-р техн. наук
ПРО ОДИН МЕТОД РОЗВ’ЯЗАННЯ ОСЕСИМЕТРИЧНОЇ ЗАДАЧІ ТЕОРІЇ ПРУЖНОСТІ ДЛЯ ПОЛОГО ДИСКА ЗМІННОЇ ТОВЩИНИ Анотація [+]
О.К. Гревцев О.В. Геращенко, канд. техн. наук
РОЗРАХУНОК НА ВЛАСНІ КОЛИВАННЯ ПЛАСТИНЧАСТО- ОБОЛОНКОВОЇ КОНСТРУКЦІЇ НЕРЕГУЛЯРНОЇ СТРУКТУРИ ЗА МЕТОДОМ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ Анотація [+]
А.Д. Легостаєв, канд. техн. наук Н.А. Гречух О.О. Яковенко
ВИЗНАЧЕННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ПЛАСТИНИ МЕТОДОМ ПРЯМИХ З ВИКОРИСТАННЯМ РЯДІВ ФУР`Є Анотація [+]
Д.В. Левківський
АНАЛІЗ ВПЛИВУ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ КАВЕРНИ В ГАЛТЕЛІ ВУЗЛА З’ЄДНАННЯ КОЛЕКТОРА З КОРПУСОМ ПАРОГЕНЕРАТОРА ПГВ-1000М НА ЙОГО НАПРУЖЕНИЙ СТАН Анотація [+]
С.М. Банько
МОЖЛИВОСТІ БАГАТОШАРОВОГО СКІНЧЕНОГО ЕЛЕМЕНТА ПК SCAD Анотація [+]
О.О. Міщенко